Tags: ba bau

Những điều kiêng kỵ tâm linh đối với bà bầu

2015-07-27 20:58:42.0
Từ thuở xa xưa, người ta nghĩ ra đủ mọi điều kiêng kỵ cho phụ nữ có thai. Cho đến tận bây giờ, vẫn còn rất nhiều phụ nữ phân vân trước những lời răn dạy của bà, của mẹ.
Chia sẻ