Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

Ngày tốt nói chung trong tháng 10 năm 2022

 • Âm lịch : 6/9/2022 - Tức Ngày: Đinh Hợi , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Nữ

  Trực: Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 23/9 đến ngày 7/10)

  Ngày xuất hành: Thanh Long Đầu - Xuất hành nên đi vào sáng sớm. Cỗu tài thắng lợi. Mọi việc như ý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Quý Mùi, Quý Sửu


  Xem chi tiết thông tin ngày 1/10/2022
 • Âm lịch : 9/9/2022 - Tức Ngày: Canh Dần , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Thất

  Trực: Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 23/9 đến ngày 7/10)

  Ngày xuất hành: Chu Tước - Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Nhâm Thân, Mậu Thân, Giáp Tý, Giáp Ngọ


  Xem chi tiết thông tin ngày 4/10/2022
 • Âm lịch : 11/9/2022 - Tức Ngày: Nhâm Thìn , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Khuê

  Trực: Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 23/9 đến ngày 7/10)

  Ngày xuất hành: Chu Tước - Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần


  Xem chi tiết thông tin ngày 6/10/2022
 • Âm lịch : 12/9/2022 - Tức Ngày: Quý Tỵ , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Lâu

  Trực: Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.

  Tiết khí: Thu Phân (Từ ngày 23/9 đến ngày 7/10)

  Ngày xuất hành: Chu Tước - Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão


  Xem chi tiết thông tin ngày 7/10/2022
 • Âm lịch : 15/9/2022 - Tức Ngày: Bính Thân , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Tất

  Trực: Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.

  Tiết khí: Hàn Lộ (Từ ngày 8/10 đến ngày 22/10)

  Ngày xuất hành: Thanh Long Kiếp - Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Giáp Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 10/10/2022
 • Âm lịch : 16/9/2022 - Tức Ngày: Đinh Dậu , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Chủy

  Trực: Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.

  Tiết khí: Hàn Lộ (Từ ngày 8/10 đến ngày 22/10)

  Ngày xuất hành: Thanh Long Túc - Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Đinh Mùi (13h-15h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Ất Mão, Quý Mão, Quý Tỵ, Quý Hợi


  Xem chi tiết thông tin ngày 11/10/2022
 • Âm lịch : 18/9/2022 - Tức Ngày: Kỷ Hợi , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Tỉnh

  Trực: Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu.

  Tiết khí: Hàn Lộ (Từ ngày 8/10 đến ngày 22/10)

  Ngày xuất hành: Chu Tước - Xuất hành, cầu tài đều xấu. Hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Tân Tỵ, Đinh Tỵ


  Xem chi tiết thông tin ngày 13/10/2022
 • Âm lịch : 21/9/2022 - Tức Ngày: Nhâm Dần , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao: Tinh

  Trực: Định - Tốt cho các việc giao dịch, buôn bán, làm chuồng lục súc, thi ơn huệ.

  Tiết khí: Hàn Lộ (Từ ngày 8/10 đến ngày 22/10)

  Ngày xuất hành: Huyền Vũ - Xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Đinh Mùi (13h-15h), Canh Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Canh Thân, Bính Thân, Bính Dần


  Xem chi tiết thông tin ngày 16/10/2022
 • Âm lịch : 23/9/2022 - Tức Ngày: Giáp Thìn , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Dực

  Trực: Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.

  Tiết khí: Hàn Lộ (Từ ngày 8/10 đến ngày 22/10)

  Ngày xuất hành: Thanh Long Kiếp - Xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 18/10/2022
 • Âm lịch : 24/9/2022 - Tức Ngày: Ất Tỵ , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao:

  Trực: Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.

  Tiết khí: Hàn Lộ (Từ ngày 8/10 đến ngày 22/10)

  Ngày xuất hành: Thanh Long Túc - Đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có. Kiện cáo cũng đuối lý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ


  Xem chi tiết thông tin ngày 19/10/2022
 • Âm lịch : 27/9/2022 - Tức Ngày: Mậu Thân , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Đê

  Trực: Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.

  Tiết khí: Hàn Lộ (Từ ngày 8/10 đến ngày 22/10)

  Ngày xuất hành: Bạch Hổ Kiếp - Xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Canh Dần, Giáp Dần


  Xem chi tiết thông tin ngày 22/10/2022
 • Âm lịch : 28/9/2022 - Tức Ngày: Kỷ Dậu , Tháng: Canh Tuất, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Phòng

  Trực: Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 23/10 đến ngày 6/11)

  Ngày xuất hành: Bạch Hổ Túc - Cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công. Rất xấu trong mọi việc.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Tân Mão, Ất Mão


  Xem chi tiết thông tin ngày 23/10/2022
 • Âm lịch : 1/10/2022 - Tức Ngày: Tân Hợi , Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao:

  Trực: Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu.

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 23/10 đến ngày 6/11)

  Ngày xuất hành: Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Kỷ Sửu (01h-03h), Nhâm Thìn (07h-09h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Ất Hợi


  Xem chi tiết thông tin ngày 25/10/2022
 • Âm lịch : 3/10/2022 - Tức Ngày: Quý Sửu , Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Đẩu

  Trực: Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 23/10 đến ngày 6/11)

  Ngày xuất hành: Kim Đường - Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ


  Xem chi tiết thông tin ngày 27/10/2022
 • Âm lịch : 6/10/2022 - Tức Ngày: Bính Thìn , Tháng: Tân Hợi, Năm: Nhâm Dần

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao:

  Trực: Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.

  Tiết khí: Sương Giáng (Từ ngày 23/10 đến ngày 6/11)

  Ngày xuất hành: Hảo Thương - Xuất hành thuận lợi, gặp người lớn vừa lòng, làm việc việc như ý muốn, áo phẩm vinh quy.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Nhâm Thìn (07h-09h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Mậu Tuất, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, Nhâm Tý


  Xem chi tiết thông tin ngày 30/10/2022

Về xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu là một phần quan trọng trong văn hóa của người Việt. Khi khởi sự các công việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, động thổ, xuất hành,...cần phải kén ngày chọn giờ để có một kết quả tốt đẹp. Việc xem ngày tốt xấu từ lâu đã trở thành truyền thống văn hoá của các dân tộc Đông phương. Nhưng phương pháp chọn ngày tốt, tránh ngày xấu cho đến tận bây giờ vẫn còn gây tranh cãi. Bởi vì nguyên lý và thực tại nào để có những ngày được coi là tốt hay xấu vẫn còn là những điều bí ẩn cần tiếp tục khám phá. Lịch vạn niên Việt nam chọn ngày tốt chủ yếu dựa vào sao tốt, sao xấu, giờ hoàng đạo, hắc đạo. Trên đây, chúng tôi sử dụng trình xem ngày tốt xấu dựa vào Ngọc Hạp Thông Thư của triều Nguyễn. Đặc biệt có bổ sung thêm ngày xuất hành theo Khổng Minh và Giờ tốt xuất hành theo Lý Thuần Phong.
Đánh giá bài viết
Chia sẻ bài viết
Xếp hạng: 4.3 · 183 đánh giá
Bình luận
Xem tử vi hàng ngày
Ngày 3 tháng 10 năm 2022
(Tức ngày 8 tháng 9 năm 2022 Âm lịch)
Xem tử vi ngày hôm nay của bạn, Chọn năm sinh âm lịch để xem !
 • Năm sinh (ÂL)

Đừng bỏ lỡ

Bài viết về Ngày tốt xấu

Tử Vi Tháng 9 âm lịch của 12 Con Giáp
Tháng 9 âm lịch năm 2022 tốt cho người mệnh Thủy và Hỏa- Tháng 9 âm lịch không tốt đối với người mệnh Mộc, Thổ, Bình thường với người mệnh KIM- Tháng 9 âm lịch kỵ những người tuổi
Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 19-9-2022 đến ngày 25-9-2022
Mùa thu của Thiên Bình bắt đầu vào thứ Năm ngày 22 tháng 9 năm 2022 truyền cảm hứng cho Sư Tử có được sự ấm áp hơn, thân thiện hơn và duyên dáng hơn trong giao tiếp để Sư Tử có thể tối đa hóa sự hiểu biết.
Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo Từ Ngày 12-9-2022 đến ngày 18-9-2022
Xung đột là không thể tránh khỏi ở Thiên Bình trong tuần này. Sự kết hợp Moon - Chiron vào thứ Hai, ngày 12 tháng 9 năm 2022 đã giúp Thiên Bình kiềm chế xung đột như một cơ hội để gần gũi
Ảnh Hưởng của Trăng Non Tháng 9 năm 2022
Trăng non tiếp theo sẽ đến vào ngày 25 tháng 9 và nó sẽ mang đến cho tất cả các cung hoàng đạo cơ hội bắt đầu một khởi đầu mới cân bằng trong cuộc sống của họ
Sao Thủy Nghịch Hành vào Tháng 9 năm 2022 ảnh hưởng đến 12 Cung Hoàng Đạo như thế nào?
Đó là thời điểm trong năm mà chiêm tinh học khiến mọi người khiếp sợ - Sao Thủy nghịch hành đã trở lại. Từ ngày 9 tháng 9 năm 2022 đến ngày 2 tháng 10 năm 2022 , dự đoán sẽ có sự chậm trễ trong việc di chuyển và rất nhiều sự thất vọng nói chung.
Cách sắm lễ và văn khấn rằm trung thu
Mâm lễ cúng gia tiên ngày Tết Trung Thu ngoài những món truyền thống thì bao giờ cũng phải có: bánh nướng, bánh dẻo, cốm, chuối, na, hồng, bưởi,…
Tử Vi Tuần Mới 12 Cung Hoàng Đạo từ ngày 5-9-2022 đến ngày 11-9-2022
Sao Kim đi vào Xử Nữ vào thứ Hai ngày 5-9-2022 và thu hút bạn bè, hệ thống hỗ trợ và đồng nghiệp, những người giúp bạn thành công.
Các nước Châu Á ăn bánh gì ngày Trung Thu
Mỗi quốc gia có nền văn hóa khác nhau, có nhiều quốc gia Châu Á cũng đón rằm Trung Thu như Việt Nam và có những món ăn đặc biệt thể hiện nét văn hóa đặc sắc của quốc gia đó. Cùng Lịch Vạn Niên 365 tìm hiểu các nước Châu Á ăn món gì vào ngày Rằm Trung Thu nhé.
10 Sự Tích về Rằm Trung Thu mà không phải ai cũng biết
Tết Trung thu đúng vào ngày rằm tháng 8, giữa một mùa đẹp nhất, trăng thanh. Vì vậy, mà còn được gọi là “Tết trông trăng”. Tết Trung thu năm 1946, Bác Hồ đã viết "Trung thu trăng sáng như gương Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng " Vầng trăng của rằm tháng 8 đã gắn liền với các thần thoại, huyền thoại, 10 câu chuyện cổ tích lưu truyền cho tới ngày nay.
Bộ ảnh hoài niệm về Trung Thu Xưa và Trung Thu Nay
Có lẽ vì trăng ngày nay không tròn vành vạnh như ngày xưa, hoặc bây giờ, không chỉ con nít ào ra đường để chơi Trung thu, mà cả người lớn cũng tham gia, nên Trung thu đã mất đi màu sắc vốn dĩ của nó chăng? Nhiều người nói, cuộc sống thay đổi nhiều rồi. Trẻ em có rất nhiều thứ để chơi, thì Trung thu cũng chỉ là một ngày đặc biệt hơn những ngày khác trong năm mà thôi.
Chia sẻ