Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

Những ngày tốt nói chung trong tháng 2 năm 2023


Chi tiết những ngày tốt nói chung trong tháng 2 năm 2023

 • Âm lịch : 13/1/2023 - Tức Ngày: Nhâm Thìn , Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Quỷ

  Trực: Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

  Tiết khí: Đại Hàn (Từ ngày 20/1 đến ngày 3/2)

  Ngày xuất hành: Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Giáp Thìn (07h-09h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h), Tân Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Bính Tuất, Giáp Tuất, Bính Dần


  Xem chi tiết thông tin ngày 3/2/2023
 • Âm lịch : 14/1/2023 - Tức Ngày: Quý Tỵ , Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Liễu

  Trực: Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 18/2)

  Ngày xuất hành: Khu Thố - Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão


  Xem chi tiết thông tin ngày 4/2/2023
 • Âm lịch : 16/1/2023 - Tức Ngày: Ất Mùi , Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao: Trương

  Trực: Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 18/2)

  Ngày xuất hành: Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Sửu, Quý Sửu, Tân Mão, Tân Dậu


  Xem chi tiết thông tin ngày 6/2/2023
 • Âm lịch : 19/1/2023 - Tức Ngày: Mậu Tuất , Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Giác

  Trực: Thành - Tốt cho các việc nhập học, giá thú, may mặc, thượng lương.

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 18/2)

  Ngày xuất hành: Đường Phong - Rất tốt, xuất hành thuận lợi, cầu tài được như ý muốn, gặp quý nhân phù trợ.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Canh Thìn, Bính Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 9/2/2023
 • Âm lịch : 21/1/2023 - Tức Ngày: Canh Tý , Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Đê

  Trực: Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 18/2)

  Ngày xuất hành: Kim Đường - Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Giáp Thân (15h-17h), Ất Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Nhâm Ngọ, Bính Ngọ, Giáp Thân, Giáp Dần


  Xem chi tiết thông tin ngày 11/2/2023
 • Âm lịch : 22/1/2023 - Tức Ngày: Tân Sửu , Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Phòng

  Trực: Bế - Tốt cho các việc làm cửa, thượng lương, giá thú, trị bệnh.

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 18/2)

  Ngày xuất hành: Khu Thố - Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão


  Xem chi tiết thông tin ngày 12/2/2023
 • Âm lịch : 25/1/2023 - Tức Ngày: Giáp Thìn , Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao:

  Trực: Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 18/2)

  Ngày xuất hành: Khu Thố - Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Dần (03h-05h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h), Ất Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Nhâm Tuất, Canh Tuất, Canh Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 15/2/2023
 • Âm lịch : 26/1/2023 - Tức Ngày: Ất Tỵ , Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Đẩu

  Trực: Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 18/2)

  Ngày xuất hành: Khu Thố - Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Quý Hợi, Tân Hợi, Tân Tỵ


  Xem chi tiết thông tin ngày 16/2/2023
 • Âm lịch : 28/1/2023 - Tức Ngày: Đinh Mùi , Tháng: Giáp Dần, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Nữ

  Trực: Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.

  Tiết khí: Lập Xuân (Từ ngày 4/2 đến ngày 18/2)

  Ngày xuất hành: Khu Thố - Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Dần (03h-05h), Quý Mão (05h-07h), Ất Tỵ (09h-11h), Mậu Thân (15h-17h), Canh Tuất (19h-21h), Tân Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Sửu, Tân Sửu


  Xem chi tiết thông tin ngày 18/2/2023
 • Âm lịch : 1/2/2023 - Tức Ngày: Kỷ Dậu , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Nguy

  Trực: Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 19/2 đến ngày 5/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Tân Mão, Ất Mão


  Xem chi tiết thông tin ngày 20/2/2023
 • Âm lịch : 4/2/2023 - Tức Ngày: Nhâm Tý , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Khuê

  Trực: Khai - Tốt cho các việc làm nhà, động thổ, làm chuồng gia súc, giá thú, đào giếng.

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 19/2 đến ngày 5/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Tài - Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 23/2/2023
 • Âm lịch : 6/2/2023 - Tức Ngày: Giáp Dần , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Vị

  Trực: Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối.

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 19/2 đến ngày 5/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Dương - Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Kỷ Tỵ (09h-11h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Mậu Thân, Bính Thân, Canh Ngọ, Canh Tý


  Xem chi tiết thông tin ngày 25/2/2023
 • Âm lịch : 7/2/2023 - Tức Ngày: Ất Mão , Tháng: Ất Mão, Năm: Quý Mão

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Mão

  Trực: Trừ - Tốt cho các việc trừ phục, cúng giải, cạo đầu.

  Tiết khí: Vũ Thủy (Từ ngày 19/2 đến ngày 5/3)

  Ngày xuất hành: Thiên Hầu - Xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu


  Xem chi tiết thông tin ngày 26/2/2023

Về xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu là một phần quan trọng trong văn hóa của người Việt. Khi khởi sự các công việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, động thổ, xuất hành,...cần phải kén ngày chọn giờ để có một kết quả tốt đẹp. Việc xem ngày tốt xấu từ lâu đã trở thành truyền thống văn hoá của các dân tộc Đông phương. Nhưng phương pháp chọn ngày tốt, tránh ngày xấu cho đến tận bây giờ vẫn còn gây tranh cãi. Bởi vì nguyên lý và thực tại nào để có những ngày được coi là tốt hay xấu vẫn còn là những điều bí ẩn cần tiếp tục khám phá. Lịch vạn niên Việt nam chọn ngày tốt chủ yếu dựa vào sao tốt, sao xấu, giờ hoàng đạo, hắc đạo. Trên đây, chúng tôi sử dụng trình xem ngày tốt xấu dựa vào Ngọc Hạp Thông Thư của triều Nguyễn. Đặc biệt có bổ sung thêm ngày xuất hành theo Khổng Minh và Giờ tốt xuất hành theo Lý Thuần Phong.

Lưu ý:

Tài liệu được sử dụng cho chuyên mục "Xem Ngày Tốt Xấu" được lấy từ thuật toán trong Ngọc Hạp Thông Thư của Triều Nguyễn, và một số các tài liệu cổ về xem ngày chọn giờ của Việt Nam, Trung Quốc, chúng tôi ưu tiên lấy dữ liệu Xem ngày tốt như sau:

1. Chọn ra những ngày Hoàng Đạo,

2. Chọn ra những ngày có Sao Tốt, Trực Tốt,

3. Loại trừ những ngày có sao Cực Xấu như Sát Chủ, Thọ Tử,

4. Với Ngày tốt theo từng việc, lựa chọn theo Sao hợp với ngày...

Đối với Thuật toán xem ngày tốt xấu, có rất nhiều trường phái xem ngày như xem theo Can Chi, xem theo Khổng Minh Lục Diệu, xem giờ Xuất hành Lý Thuần Phong,...Chúng tôi đã hiển thị ra các Phương Pháp Khác Nhau trên cùng 1 ngày để bạn đọc có thể tự lựa chọn theo một trường phái mình ưa thích. Tuy nhiên, về sự chính xác của các phương pháp này, không thể có một cá nhân hay một tập thể nào dám khẳng định phương pháp nào đúng nhất do bởi huyền học xuất hiện từ rất lâu đời, tài liệu sách vở của tiền nhân để lại luôn bị sửa chữa, thay đổi, thêm thắt, định kiến...do đó, bạn đọc hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng các kết quả này. LichVanNien365.com không sáng tạo ra các nội dung này và không chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung dịch vụ. Chúng tôi đưa ra các kết quả này để bạn đọc có thể tham khảo như một nguồn tài liệu chứ không phải một lời khuyên hay khuyến khích sử dụng hoặc tin theo một cách mù quáng. Luật Nhân Quả là không thể nghĩ bàn cùng tận chúng ta nên làm nhiều Phước Thiện (việc tốt) để hỗ trợ cho những Quả Thiện (điều tốt đẹp) sanh khởi, cản trở bớt những Quả Khổ (điều xấu ác) sanh khởi. Chúng ta nên tránh xa các việc ác để Quả Thiện sanh khởi không bị cản trở, cũng như hạn chế Duyên để Quả Khổ sanh khởi nhiều hơn.

Đánh giá bài viết
Chia sẻ bài viết
Xếp hạng: 4.4 · 233 đánh giá
Bình luận
Xem tử vi hàng ngày
Ngày 2 tháng 2 năm 2023
(Tức ngày 12 tháng 1 năm 2023 Âm lịch)
Xem tử vi ngày hôm nay của bạn, Chọn năm sinh âm lịch để xem !
 • Năm sinh (ÂL)

Đừng bỏ lỡ

Bài viết về Ngày tốt xấu

Cúng thần tài là ngày nào, bài cúng thần tài và những lưu ý không được quên trong ngày vía Thần Tài 2023
Phong tục tập quán - 30/01/2023 09:14
Theo phong tục tập quán của người Việt, để tỏ lòng biết ơn thành kính đến vị Thần Tài, cũng như cầu mong sự may mắn, phát tài, phát lộc ghé thăm, cứ đến mồng 10 tháng Giêng hằng năm, nhà nhà đều có những nghĩa cử rất đặc biệt, và gọi tên là ngày vía Thần Tài.
Tử Vi Tháng 01 âm lịch năm 2023 của 12 Con Giáp
Mời bạn đọc cùng LichVanNien365 xem tử vi 12 Con Giáp tháng 01 âm lịch năm 2023 của 12 Con Giáp như thế nào
Cúng Tất niên ngày nào tốt 2023? Những việc nên làm, Các lưu ý, gợi ý một số món chay cúng tất niên văn khấn
Phong tục tập quán - 19/01/2023 22:10
Đây là nghi lễ quen thuộc và quan trọng trong những ngày cuối năm, đánh dấu một năm cũ sắp trôi qua và chào đón năm mới tươi sáng hơn. Là phong tục tập quán lâu đời và là nét văn hóa của dân tộc ta hàng ngàn năm nay. Thường thì tất niên ở nước ta được tổ chức vào ngày cuối cùng của năm tính theo lịch Âm (tức là ngày 30 tháng 12 Âm lịch, hay còn được gọi là ngày 30 Tết, một số năm thiếu thì sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 12 Âm lịch (ngày 29 Tết))
Cách sắm lễ, văn khấn Lễ tạ mộ phần vào những ngày cuối năm.
Phong tục tập quán - 19/01/2023 22:06
Những ngày giáp Tết, theo phong tục truyền thống mọi gia đình người Việt thường ra mộ tổ tiên để lễ tạ Thổ thần, đắp thêm đất lên mộ, sửa sang mộ, rước vong linh Gia tiên về đón năm mới.
Văn Khấn Giao Thừa Ngoài Trời và Trong Nhà và cách sắm lễ, ý nghĩa của việc cúng giao thừa
Phong tục tập quán - 19/01/2023 22:04
Cúng giao thừa là nghi thức không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về, các gia đình hãy chuẩn bị cho mình những kiến thức thật cần thiết và chu đáo, để thực hiện việc cúng lễ được thành tâm, thành ý.
Chọn người xông đất đầu năm phù hợp
Phong tục tập quán - 14/01/2023 21:42
Xông nhà, xông đất đầu năm (hay có nơi còn gọi là đạp đất) là tục lệ lâu đời ở Việt Nam. Xuất phát từ quan niệm người Việt mình quan niệm rằng, ngày mồng Một, ngày đầu tiên của một năm, nếu mọi việc xảy ra suôn sẻ, may mắn thì cả năm sẽ được tốt lành, thuận lợi
Ý nghĩa tục dựng cây nêu ngày Tết của dân tộc Việt Nam
Phong tục tập quán - 14/01/2023 21:40
Từ bao đời nay, đối với người Việt Nam, hình ảnh cây nêu được coi là biểu tượng thiêng liêng nhất của ngày Tết Nguyên đán ( Tết âm lịch). Nó gắn liền với một sự tích huyền thoại mang đậm tính nhân văn sâu sắc.
Cách làm lễ hóa vàng tiễn ông bà, tổ tiên khi hết Tết cho đúng
Phong tục tập quán - 14/01/2023 21:30
Theo truyền thống xưa, sau khi mời Tổ tiên về dự 3 ngày Tết với con cháu vào ngày 30 Tết (nếu tháng thiếu thì vào ngày 29 Tết), đến ngày mùng 3 Tết hoặc ngày khai hạ mồng bảy Tết, là ngày cuối cùng, tiệc xuân đã mãn, con cháu lại cáo lễ để tiễn đưa Tổ tiên trở về âm cảnh.
Văn Khấn và Sắm Lễ Ngày Mùng 1 Tết Nguyên Đán tại nhà, ở đình chùa
Phong tục tập quán - 14/01/2023 21:27
Hướng dẫn bạn đọc văn khấn và sắm lễ tại nhà, ở chùa, đình, đền, miếu phủ ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán để cả năm được may mắn
Những điều kiêng kỵ khi bày trí bàn thờ cúng Tết
Phong thủy đời sống - 14/01/2023 21:24
Để làm nên phong vị ngày Tết thì bàn thờ là nơi quan trọng nhất, bởi đó là nơi mà con người ta dành riêng để giao tiếp với tổ tiên, với thần linh. Tập tục thờ cúng tổ tiên và thần linh phụ thuộc vào phong tục, tập quán của từng dân tộc, từng vùng miền.
Chia sẻ