Xem ngày tốt xấu

Công việc

(Dương lịch)

Những ngày tốt nói chung trong tháng 6 năm 2024


Chi tiết những ngày tốt nói chung trong tháng 6 năm 2024

 • Âm lịch : 27/4/2024 - Tức Ngày: Mậu Tuất , Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Tâm

  Trực: Chấp - Tốt cho các việc tạo tác, sửa giếng, thu người làm.

  Tiết khí: Tiểu Mãn (Từ ngày 20/5 đến ngày 4/6)

  Ngày xuất hành: Kim Đường - Xuất hành tốt, có quý nhân phù trợ, tài lộc thông suốt, thưa kiện có nhiều lý phải.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Canh Thìn, Bính Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 3/6/2024
 • Âm lịch : 28/4/2024 - Tức Ngày: Kỷ Hợi , Tháng: Kỷ Tỵ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao:

  Trực: Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.

  Tiết khí: Tiểu Mãn (Từ ngày 20/5 đến ngày 4/6)

  Ngày xuất hành: Khu Thố - Ra đi nhỡ tàu, nhỡ xe, cầu tài không được, trên đường đi mất của, bất lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Ất Sửu (01h-03h), Mậu Thìn (07h-09h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Giáp Tuất (19h-21h), Ất Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Tân Tỵ, Đinh Tỵ


  Xem chi tiết thông tin ngày 4/6/2024
 • Âm lịch : 1/5/2024 - Tức Ngày: Tân Sửu , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Đẩu

  Trực: Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.

  Tiết khí: Mang Chủng (Từ ngày 5/6 đến ngày 20/6)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Quý Tỵ (09h-11h), Bính Thân (15h-17h), Mậu Tuất (19h-21h), Kỷ Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão


  Xem chi tiết thông tin ngày 6/6/2024
 • Âm lịch : 3/5/2024 - Tức Ngày: Quý Mão , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao: Nữ

  Trực: Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.

  Tiết khí: Mang Chủng (Từ ngày 5/6 đến ngày 20/6)

  Ngày xuất hành: Thiên Đường - Xuất hành tốt, quý nhân phù trợ, buôn bán may mắn, mọi việc đều như ý.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Kỷ Mùi (13h-15h), Tân Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão


  Xem chi tiết thông tin ngày 8/6/2024
 • Âm lịch : 6/5/2024 - Tức Ngày: Bính Ngọ , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Thất

  Trực: Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối.

  Tiết khí: Mang Chủng (Từ ngày 5/6 đến ngày 20/6)

  Ngày xuất hành: Thiên Dương - Xuất hành tốt, cầu tài được tài. Hỏi vợ được vợ. Mọi việc đều như ý muốn.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Đông - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Kỷ Sửu (01h-03h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Bính Thân (15h-17h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Mậu Tý, Canh Tý


  Xem chi tiết thông tin ngày 11/6/2024
 • Âm lịch : 8/5/2024 - Tức Ngày: Mậu Thân , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Khuê

  Trực: Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.

  Tiết khí: Mang Chủng (Từ ngày 5/6 đến ngày 20/6)

  Ngày xuất hành: Thiên Thương - Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Bính Thìn (07h-09h), Đinh Tỵ (09h-11h), Kỷ Mùi (13h-15h), Nhâm Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Canh Dần, Giáp Dần


  Xem chi tiết thông tin ngày 13/6/2024
 • Âm lịch : 9/5/2024 - Tức Ngày: Kỷ Dậu , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Thổ , Sao: Lâu

  Trực: Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

  Tiết khí: Mang Chủng (Từ ngày 5/6 đến ngày 20/6)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Bính Dần (03h-05h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Tân Mùi (13h-15h), Quý Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Tân Mão, Ất Mão


  Xem chi tiết thông tin ngày 14/6/2024
 • Âm lịch : 12/5/2024 - Tức Ngày: Nhâm Tý , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Tất

  Trực: Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.

  Tiết khí: Mang Chủng (Từ ngày 5/6 đến ngày 20/6)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Tây - Hỷ thần: Chính Nam

  Giờ hoàng đạo: Canh Tý (23h-01h), Tân Sửu (01h-03h), Quý Mão (05h-07h), Bính Ngọ (11h-13h), Mậu Thân (15h-17h), Kỷ Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Bính Tuất, Bính Thìn


  Xem chi tiết thông tin ngày 17/6/2024
 • Âm lịch : 13/5/2024 - Tức Ngày: Quý Sửu , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Chủy

  Trực: Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.

  Tiết khí: Mang Chủng (Từ ngày 5/6 đến ngày 20/6)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Giáp Dần (03h-05h), Ất Mão (05h-07h), Đinh Tỵ (09h-11h), Canh Thân (15h-17h), Nhâm Tuất (19h-21h), Quý Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Ất Mùi, Tân Mùi, Đinh Hợi, Đinh Tỵ


  Xem chi tiết thông tin ngày 18/6/2024
 • Âm lịch : 15/5/2024 - Tức Ngày: Ất Mão , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Ngọc Đường Hoàng Đạo , Hành: Thủy , Sao: Tỉnh

  Trực: Thu - Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc.

  Tiết khí: Mang Chủng (Từ ngày 5/6 đến ngày 20/6)

  Ngày xuất hành: Thiên Hầu - Xuất hành dầu ít hay nhiều cũng cãi cọ, phải tránh xẩy ra tai nạn chảy máu, máu sẽ khó cầm.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Nhâm Ngọ (11h-13h), Quý Mùi (13h-15h), Ất Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Dậu, Đinh Dậu, Tân Mùi, Tân Sửu


  Xem chi tiết thông tin ngày 20/6/2024
 • Âm lịch : 18/5/2024 - Tức Ngày: Mậu Ngọ , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Tư Mệnh Hoàng Đạo , Hành: Hỏa , Sao: Tinh

  Trực: Kiến - Tốt cho các việc thi ơn huệ, trồng cây cối.

  Tiết khí: Hạ Chí (Từ ngày 21/6 đến ngày 5/7)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Chính Bắc - Hỷ thần: Đông Nam

  Giờ hoàng đạo: Nhâm Tý (23h-01h), Quý Sửu (01h-03h), Ất Mão (05h-07h), Mậu Ngọ (11h-13h), Canh Thân (15h-17h), Tân Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Bính Tý, Giáp Tý


  Xem chi tiết thông tin ngày 23/6/2024
 • Âm lịch : 20/5/2024 - Tức Ngày: Canh Thân , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Thanh Long Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao: Dực

  Trực: Mãn - Tốt cho các việc xuất hành, sửa kho, dựng nhà, mở tiệm.

  Tiết khí: Hạ Chí (Từ ngày 21/6 đến ngày 5/7)

  Ngày xuất hành: Thiên Tài - Nên xuất hành, cầu tài thắng lợi. Được người tốt giúp đỡ. Mọi việc đều thuận.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Bính Tý (23h-01h), Đinh Sửu (01h-03h), Canh Thìn (07h-09h), Tân Tỵ (09h-11h), Quý Mùi (13h-15h), Bính Tuất (19h-21h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Nhâm Dần, Mậu Dần, Giáp Tý, Giáp Ngọ


  Xem chi tiết thông tin ngày 25/6/2024
 • Âm lịch : 21/5/2024 - Tức Ngày: Tân Dậu , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Minh Đường Hoàng Đạo , Hành: Mộc , Sao:

  Trực: Bình - Tốt cho các việc rời bếp, thượng lương, làm chuồng lục súc.

  Tiết khí: Hạ Chí (Từ ngày 21/6 đến ngày 5/7)

  Ngày xuất hành: Thiên Thương - Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Tây Nam - Hỷ thần: Tây Nam

  Giờ hoàng đạo: Mậu Tý (23h-01h), Canh Dần (03h-05h), Tân Mão (05h-07h), Giáp Ngọ (11h-13h), Ất Mùi (13h-15h), Đinh Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Quý Mão, Kỷ Mão, Ất Sửu, Ất Mùi


  Xem chi tiết thông tin ngày 26/6/2024
 • Âm lịch : 24/5/2024 - Tức Ngày: Giáp Tý , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Kim Quỹ Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao: Đê

  Trực: Phá - Tốt cho các việc dỡ nhà, phá vách, ra đi.

  Tiết khí: Hạ Chí (Từ ngày 21/6 đến ngày 5/7)

  Ngày xuất hành: Thiên Thương - Xuất hành để gặp cấp trên thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài. Mọi việc đều thuận lợi.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Đông Bắc

  Giờ hoàng đạo: Giáp Tý (23h-01h), Ất Sửu (01h-03h), Đinh Mão (05h-07h), Canh Ngọ (11h-13h), Nhâm Thân (15h-17h), Quý Dậu (17h-19h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân


  Xem chi tiết thông tin ngày 29/6/2024
 • Âm lịch : 25/5/2024 - Tức Ngày: Ất Sửu , Tháng: Canh Ngọ, Năm: Giáp Thìn

  Là ngày: Bảo Quang Hoàng Đạo , Hành: Kim , Sao: Phòng

  Trực: Nguy - Tốt cho các việc cúng lễ, may mặc, từ tụng.

  Tiết khí: Hạ Chí (Từ ngày 21/6 đến ngày 5/7)

  Ngày xuất hành: Thiên Đạo - Xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua.

  Hướng xuất hành: Tài thần: Đông Nam - Hỷ thần: Tây Bắc

  Giờ hoàng đạo: Mậu Dần (03h-05h), Kỷ Mão (05h-07h), Tân Tỵ (09h-11h), Giáp Thân (15h-17h), Bính Tuất (19h-21h), Đinh Hợi (21h-23h)

  Tuổi xung khắc với ngày: Kỷ Mùi, Quý Mùi, Tân Mão, Tân Dậu


  Xem chi tiết thông tin ngày 30/6/2024

Về xem ngày tốt xấu

Xem ngày tốt xấu là một phần quan trọng trong văn hóa của người Việt. Khi khởi sự các công việc quan trọng như cưới hỏi, làm nhà, động thổ, xuất hành,...cần phải kén ngày chọn giờ để có một kết quả tốt đẹp. Việc xem ngày tốt xấu từ lâu đã trở thành truyền thống văn hoá của các dân tộc Đông phương. Nhưng phương pháp chọn ngày tốt, tránh ngày xấu cho đến tận bây giờ vẫn còn gây tranh cãi. Bởi vì nguyên lý và thực tại nào để có những ngày được coi là tốt hay xấu vẫn còn là những điều bí ẩn cần tiếp tục khám phá. Lịch vạn niên Việt nam chọn ngày tốt chủ yếu dựa vào sao tốt, sao xấu, giờ hoàng đạo, hắc đạo. Trên đây, chúng tôi sử dụng trình xem ngày tốt xấu dựa vào Ngọc Hạp Thông Thư của triều Nguyễn. Đặc biệt có bổ sung thêm ngày xuất hành theo Khổng Minh và Giờ tốt xuất hành theo Lý Thuần Phong.

Lưu ý:

Tài liệu được sử dụng cho chuyên mục "Xem Ngày Tốt Xấu" được lấy từ thuật toán trong Ngọc Hạp Thông Thư của Triều Nguyễn, và một số các tài liệu cổ về xem ngày chọn giờ của Việt Nam, Trung Quốc, chúng tôi ưu tiên lấy dữ liệu Xem ngày tốt như sau:

1. Chọn ra những ngày Hoàng Đạo,

2. Chọn ra những ngày có Sao Tốt, Trực Tốt,

3. Loại trừ những ngày có sao Cực Xấu như Sát Chủ, Thọ Tử,

4. Với Ngày tốt theo từng việc, lựa chọn theo Sao hợp với ngày...

Đối với Thuật toán xem ngày tốt xấu, có rất nhiều trường phái xem ngày như xem theo Can Chi, xem theo Khổng Minh Lục Diệu, xem giờ Xuất hành Lý Thuần Phong,...Chúng tôi đã hiển thị ra các Phương Pháp Khác Nhau trên cùng 1 ngày để bạn đọc có thể tự lựa chọn theo một trường phái mình ưa thích. Tuy nhiên, về sự chính xác của các phương pháp này, không thể có một cá nhân hay một tập thể nào dám khẳng định phương pháp nào đúng nhất do bởi huyền học xuất hiện từ rất lâu đời, tài liệu sách vở của tiền nhân để lại luôn bị sửa chữa, thay đổi, thêm thắt, định kiến...do đó, bạn đọc hãy cân nhắc kỹ trước khi quyết định sử dụng các kết quả này. LichVanNien365.com không sáng tạo ra các nội dung này và không chịu trách nhiệm về bản quyền nội dung dịch vụ. Chúng tôi đưa ra các kết quả này để bạn đọc có thể tham khảo như một nguồn tài liệu chứ không phải một lời khuyên hay khuyến khích sử dụng hoặc tin theo một cách mù quáng. Luật Nhân Quả là không thể nghĩ bàn cùng tận chúng ta nên làm nhiều Phước Thiện (việc tốt) để hỗ trợ cho những Quả Thiện (điều tốt đẹp) sanh khởi, cản trở bớt những Quả Khổ (điều xấu ác) sanh khởi. Chúng ta nên tránh xa các việc ác để Quả Thiện sanh khởi không bị cản trở, cũng như hạn chế Duyên để Quả Khổ sanh khởi nhiều hơn.

Bình luận
Xem tử vi hàng ngày
Ngày 23 tháng 6 năm 2024
(Tức ngày 18 tháng 5 năm 2024 Âm lịch)
Xem tử vi ngày hôm nay của bạn, Chọn năm sinh âm lịch để xem !
 • Năm sinh (ÂL)

Bài viết về Ngày tốt xấu

Ngày mùng 1 đến mùng 4 Tết Giáp Thìn 2024 nên mặc quần áo màu gì để mang lại tài lộc?
Đến năm Giáp Thìn 2024, mọi người sẽ bước sang tuổi mới, sự nghiệp, tiền bạc, các mối quan hệ, sức khỏe, học tập sẽ có mức độ sa sút hoặc thăng hoa khác nhau. Vậy ngày mùng 1 Tết Giáp Thìn 2024 nên mặc quần áo màu gì để mang lại tài lộc?
Lịch Nghỉ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn Năm 2024
Nghỉ Tết nguyên đán là một trong những dịp nghỉ Lễ Tết quan trọng hàng năm của người lao động và học sinh sinh viên
Những Tháng Âm Lịch 2024 Khi Sinh Con Rồng Sẽ Rất Vất Vả
Tục ngữ có câu: “Mỗi người đều có số mệnh của mình, của cải ở trên trời”, nghĩa là số mệnh của con người là bẩm sinh. Điều này cũng có thể được nhận thấy một phần qua các số mệnh tử vi của các con giáp
3 Con Giáp Sẽ Phát Tài Và Có Tin Vui Từ Đầu Đến Cuối Năm 2024
Ba con giáp phát tài từ đầu đến cuối năm 2024 hãy xem bài viết này để biết bạn có nằm trong số đó không nhé việc này có thể bạn sẽ trở nên giàu có mang lại thuận lợi và có nhiều của cải dư thừa
Đông Chí - Dưới cách nhìn khác của Đạo Phật.
Một năm có bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông. Có 8 tiết chính: Lập Xuân, Xuân Phân, Lập Hạ, Hạ Chí, Lập Thu, Thu Phân, Lập Đông, Đông Chí. Năm nay, Đông Chí sắp đến, chúng ta dừng lại đôi chút để xem xét, chiêm nghiệm ý nghĩa của ngày Đông Chí dưới quan điểm của Đạo Phật nhé!
Những hoạt động vui chơi cho trẻ em trong Tết Trung Thu
Tết Trung Thu, còn gọi là lễ hội Trăng Rằm, không chỉ là một ngày lễ dành riêng cho trẻ em mà còn là biểu tượng cho sự đoàn tụ và tình thân. Khi mặt trăng tròn và sáng nhất trên bầu trời, người dân Việt Nam lại gặp nhau, chia sẻ những phút giây ấm áp bên gia đình và bạn bè.
7 điều cần tránh trong Lễ xá tội vong nhân
Lễ xá tội vong nhân là một nghi thức quan trọng và trang nghiêm, được tổ chức nhằm giải thoát linh hồn đã qua đời và đưa họ về nơi an lành.
Những điều nên và không nên làm trong ngày lễ Vu Lan
Lễ Vu Lan không chỉ là một sự kiện truyền thống quan trọng trong văn hóa Việt Nam mà còn là dịp để chúng ta bày tỏ lòng thành kính với cha mẹ. Đây là ngày chúng ta thể hiện lòng biết ơn, tôn kính đối với những người đã sinh ra và nuôi dưỡng mình.
Những món quà ý nghĩa dành tặng cha mẹ trong ngày lễ Vu Lan
Ngày lễ Vu Lan, một phần quan trọng của văn hóa và tâm linh Việt Nam, diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch hàng năm. Với nhiều gia đình, đây không chỉ là một sự kiện tôn vinh tín ngưỡng, mà còn là dịp để bày tỏ lòng biết ơn và tình yêu dành cho cha mẹ.
8 Cách giải trừ xui xẻo trong tháng cô hồn
Khi mùa thu tới gần, tháng 7 âm lịch - tháng cô hồn - cũng bắt đầu đến. Đây là thời điểm mà nhiều người tin rằng linh hồn của những người đã khuất sẽ trở về thăm những người thân yêu còn sống. Đồng thời, cũng có nhiều ma quỷ lang thang trên dương gian, làm cho không khí trong tháng này trở nên nặng âm khí hơn. Với niềm tin này, nhiều người tìm kiếm cách để giải trừ xui xẻo và bảo vệ bản thân, gia đình khỏi những điều không may mắn.
Chia sẻ