Tags: bài học nhân văn

Thức tỉnh trước những bài học nhân văn đến từ các bạn nhỏ

2015-12-07 07:20:14.0
“Trái tim trẻ thơ luôn luôn lương thiện”. Hành động của các bạn nhỏ không chỉ đến từ chính trái tim mà còn là bài học khiến bạn phải nhìn lại cuộc sống xung quanh mình, cần “Sống chậm lại, nghĩ khác đi, yêu thương nhiều hơn”.
Chia sẻ