Tags: Cây huyết ngải

Cây huyết ngải có thật không? Bí truyền loài ngải có linh hồn và uống máu người

2022-03-11 11:17:31.0
Người xưa kể lại rằng cây huyết ngải là loại cây có linh hồn. Và linh hồn của cây sẽ bám theo người đã nuôi cây để bảo vệ an toàn cho người đó. Dân gian cũng lưu truyền cây cây huyết ngải là có thật.
Chia sẻ