Tags: cúng khấn

Nguyên tắc cúng khấn vái và lạy tổ tiên

2016-11-05 07:18:17.0
Thờ cúng là cách biểu thị lòng nhớ ơn tổ tiên cũng như lòng thương và hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ. Đây là một truyền thống văn hóa tốt đẹp của người Việt mà chúng ta cần phải duy trì.
Chia sẻ