Tags: cung kim ngưu

Giải mã bí mật cung hoàng đạo Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

28/04/2021 07:39
Kim Ngưu (Taurus) là chòm sao thứ hai trong 12 cung hoàng đạo. Những người sinh vào các ngày từ 20/4 – 20/5 đều thuộc cung Kim Ngưu. Chòm sao chiếu mệnh của Kim Ngưu là Sao Kim, nguyên tố đại diện là đất.
Chia sẻ