Tags: cúng rằm tháng 7

Văn Khấn cúng Gia Tiên, Cô Hồn, Phóng Sinh vào Rằm Tháng 7

2022-08-08 08:28:00.0
Theo giáo lý của Phật thì cúng rằm tháng 7 còn gọi là cúng Tết Trung Nguyên, cúng lễ Vu Lan có thể làm tại chùa, đình và cũng có thể cúng tại nhà cũng được. Cúng rằm tháng 7 đầy đủ tại nhà sẽ có 4 Lễ Cúng sau đây:
Chia sẻ