Tags: diem bao

Điềm báo chết chóc qua tiếng kêu của chim lợn, quạ

27/07/2015 08:44
Người ta còn đồn rằng, khi con người sắp chết, sẽ giải phóng một thứ mùi đặc trưng và chim lợn với thính giác nhạy bén, đã phát hiện ra và báo hiệu.
Chia sẻ