Tags: dieu day cua phat

14 điều dạy của Phật

2015-08-10 15:39:40.0
Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu.. Đáng thương lớn nhất của đời ngừơi là tự ty. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã.
Chia sẻ