Tags: hào quang

10 vị đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

2021-02-24 16:14:01.0
Trong suốt 45 năm giáo hóa, từ Thành đạo cho đến Niết Bàn, Phật Thích Ca Mâu Ni quy tụ xung quanh hào quang của Ngài một số đệ tử cả xuất gia lẫn tại gia. Trong số này, đặc biệt có 10 vị xuất sắc nhất được mệnh danh là thập đại đệ tử.
Chia sẻ