Tags: hướng nhà

24 sơn hướng là gì?Cát hung 24 sơn hướng

2021-10-13 05:25:07.0
Trong phong thủy học chia 4 phía thành 24 phương, mỗi phương chiếm 15 độ, 24 phương vị này dùng để xác định tọa sơn và triều hướng, chính vì vậy được gọi là 24 sơn hướng.
Chia sẻ