Tags: ngày 20-11

Ngày 20 - 11 và ngẫm về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta

2015-11-19 14:35:35.0
Tôn sư trọng đạo là tinh thần luôn luôn tôn vinh kính trọng thầy, người dạy mình, truyền đạt đạo đức, lễ nghĩa cho mình và cả những kiến thức mình được truyền đạt, dạy dỗ.

Tấm lòng thầy cô và những câu chuyện cảm động.

2015-11-18 14:35:35.0
Ngoài việc dạy dỗ kiến thức, các thầy cô còn dạy chúng ta bài học làm người với tất cả tâm huyết, tấm lòng cũng như tình yêu con người và trách nhiệm lớn lao đối với lớp trẻ, với xã hội.
Chia sẻ