Tags: Ngày tháng năm sinh

Xem bói tình yêu qua ngày sinh của bạn

04/05/2021 09:19
Bạn thích chủ động đi tìm tình yêu của mình chứ không thích ngồi đó chờ tình yêu đến. Chẳng may cho ai cứ lao vào bạn thì chỉ có vô ích mà thôi
Chia sẻ