Tags: nghèo

Cân xương tính số là gì? Cân Xương tính số để xem bói

2021-03-02 10:57:53.0
Phép toán trọng lượng của năm, tháng, ngày, giờ sinh cho biết người nào đó có số cao hay thấp, giàu có hay nghèo hèn.

"Nghèo Vật Chất, Giàu tinh thần" hay "Giàu vật chất, nghèo tình thần"

2016-09-17 20:26:04.0
Con người, ai cũng đều là có suy nghĩ, tư tưởng, nếu tư tưởng giàu có thì đó mới thực sự là người giàu có.
Chia sẻ