Tags: Nhập Diệt

Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn ngày 15 tháng 2 âm lịch

16/03/2022 02:37
Ngày Rằm tháng Hai âm lịch vào năm 544 Trước Công Nguyên, Cách chúng ta đang sống 2566 năm, Đức Phật Thích Ca đã nhập Niết Bàn.
Chia sẻ