Tags: thay doi so menh

Tử vi là định mệnh hay là tự do

2015-08-04 13:39:41.0
Con người tuy có số mạng sẵn, nhưng cũng có cái quyền tự do để sửa đổi số mạng của mình. Số mạng của mình thế nào thì lá số Tử Vi đã nêu rõ
Chia sẻ