Tags: tôn sư trọng đạo

Ngày 20 - 11 và ngẫm về truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc ta

2015-11-19 14:35:35.0
Tôn sư trọng đạo là tinh thần luôn luôn tôn vinh kính trọng thầy, người dạy mình, truyền đạt đạo đức, lễ nghĩa cho mình và cả những kiến thức mình được truyền đạt, dạy dỗ.
Chia sẻ