Tags: tu vi phuong dong

Tử vi hàng ngày 12 con giáp: Thứ 2 ngày mùng 10 tháng 8 năm 2015

2015-08-10 00:49:20.0
Hãy cố gắng giải quyết công việc hiện tại cho nhẹ bớt gánh nặng vì còn nhiều việc khác ở phía sau. Nên chú ý đến những công việc cũ đang bỏ dở. Có tin xa hoặc có sự gặp gỡ. Có tin xấu. Cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng phương tiện xe cộ. Tuy nhiên việc mong cầu về tài lộc cũng có kết quả hoặc được người giúp đỡ, có tin vui.
Chia sẻ