Tags: Vong nhi

Vong nhi có theo mẹ hay không?

2023-04-21 21:12:48.0
Người chết trong trạng thái nào thì vong sẽ tồn tại trong trạng thái đó, nên vong thai nhi thường là đứa trẻ chưa biết nói, chúng chỉ biết khóc và quấy như những đứa trẻ bình thường khác.
Chia sẻ