Tags: bốc mộ

Có Nên Bốc Mộ Vào Dịp Tết Thanh Minh?

2023-03-07 13:44:19.0
Bốc mộ thời gian nào là tốt trong năm? Dịp thanh minh này có bốc mộc được không? Ngày giờ nào để bốc mộ cho tốt là câu hỏi mà con cháu còn sống luôn bận tâm khi muốn sang cát cho người thân đã khuất

Những Thứ Cần Chuẩn Bị Khi Bốc Mộ Hay Sang Cát

2020-03-12 22:42:15.0
Vào dịp cuối năm, chúng ta thường tổ chức cải tang mộ phần, sửa sang lại mộ cũ, quy tập mồ mả đặt dải dác các nơi về một nghĩa trang gia đình dòng họ hoặc một nơi mới.
Chia sẻ