Tags: cắt cúc áo

Tục lệ cắt sạch cúc áo của người mới qua đời khi khâm liệm không phải ai cũng biết

2021-02-06 21:08:02.0
Trong tang lễ của người Việt, có nhiều phong tục tập quán được tiến hành, trong đó có việc cắt hết cúc áo, ... Đây là nghi lễ quan trọng trong một đời người, có ý nghĩa với cả người còn sống và người đã khuất núi.
Chia sẻ