Tags: Chặt cây

Chặt cây xanh cần lưu ý điều quan trọng này nếu không rước họa vào thân

2022-03-08 07:18:21.0
Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”. Những người đi rừng lấy gỗ hoặc săn bắt, khi ốm đau hoặc gặp xui xẻo chỉ biết do “rừng thiêng nước độc”. Họ chẳng biết cái thiêng ấy ở đâu ra
Chia sẻ