Tags: Chiêm tinh

3 lần Sao Thủy nghịch hành năm 2021

29/09/2021 06:42
Sao Thủy tinh nghịch hành (Mercury Retrograde) là một hiện tượng thiên văn đặc biệt xảy ra do sự tương quan vận tốc giữa Trái Đất và sao Thủy trong Hệ Mặt Trời khi quay quanh Mặt Trời.
Chia sẻ