Tags: Chill phết

Nguồn gốc cuả từ Chill, Chill là gì? Chill phết dùng trong ngữ cảnh nào?

2021-10-06 07:16:39.0
Nguồn gốc của từ Chill bắt đầu từ Chilly, có nghĩa là lạnh run người. Sau này, từ này đã trở nên phổ biến với giới trẻ ở Mỹ khi trò chuyện trên mạng xã hội hoặc nhắn tin. Theo văn nói, họ dần rút gọn và lược bỏ đuôi "y" trong từ Chilly thành Chill, dùng để chỉ sự thư giãn, thoải mái,...
Chia sẻ