Tags: chim

Ý nghĩa phóng sinh, tích cực hay tiêu cực?

2021-01-22 17:41:16.0
Theo quan niệm nhà Phật, phóng sinh là việc hành thiện tích đức cứu các loài sinh vật khỏi bị giết hại hay giam cầm, trao cho chúng thêm một cơ hội sống tự do.
Chia sẻ