Tags: chụp ảnh 3

8 phong tục kiêng kỵ kỳ quặc trên thế giới

2015-08-24 09:23:22.0
Theo một quan niệm thời xưa, những biểu tượng "X" trên lòng bàn tay cho biết bạn sẽ có bao nhiêu con trong tương lai. Vậy, nếu ai đó có khoảng 50 dấu "X", họ sẽ sinh 50 người con?
Chia sẻ