Tags: cư sĩ

Người tự sát - họ sẽ đi về đâu?

2021-02-06 14:46:50.0
Những người tự sát họ đâu biết được rằng hành động hủy hoại sinh mạng của mình không những không làm họ bớt khổ đau mà còn khiến họ mang trọng tội, chuốc thêm bao nhiêu nỗi thống khổ cho tâm linh của họ.
Chia sẻ