Tags: Dấu hiệu của hết phước

Dấu hiệu của hết phước và 6 Hành vi làm hao tổn phước

15/10/2021 07:35
Ông Bà ta cũng dạy "Giàu lên dễ sinh tật" và nếu quan sát cuộc đời họ thì không lâu sau họ sẽ suy sụp từ tinh thần đến vật chất và nhu cầu của cuộc sống, ngoài việc sinh tật ra các dấu hiệu khác của mất phước
Chia sẻ