Tags: đi lễ

Vì sao chúng ta hay đi lễ chùa vào ngày Rằm và mùng Một

12/02/2022 12:38
Theo các cụ xưa cũng cho rằng: Mùng một, ngày rằm là những ngày Chư Phật, chư Bồ-Tát thường giáng hạ tức là xuống nhân gian hòa vào dòng người để xem xét mọi sinh hoạt việc làm tốt xấu của mỗi người chúng ta.
Chia sẻ