Tags: gia tộc

Bí ẩn gia tộc 4 đời chỉ có 1 ngón tay

2021-01-15 10:14:50.0
Ở Trà Vinh có một gia tộc rất đặc biệt: trải qua 4 đời đều có người sinh ra tứ chi chỉ có 1 ngón. Mặc dù bị khuyết tật nhưng gia tộc này tích cực tham gia kháng chiến, siêng năng lao động nên rất được kính trọng.
Chia sẻ