Tags: giếng độc

Lời nguyền "Giếng độc" trấn yểm bằng trâu trắng khiến cả họ không ai làm quan

16/03/2021 03:59
Lời nguyền "giếng độc" chỉ là một “hủ tục” mang tính chất dị đoan ở xứ Mường thời xưa nhưng nó đã gây ra "cuộc chiến" dai dẳng giữa hai dòng họ xứ Mường.
Chia sẻ