Tags: huyen bi

Sự thật về các oan hồn ở bệnh viện

2015-08-01 20:23:31.0
Xe hồng thập tự vừa đưa xác người chết xuất viện về quê… việc nầy đối với các Bác sĩ thì chẳng là gì! Nhưng với người bình thường vừa đến đây có cảm giác lành lạnh sờ sợ,

Bí ẩn về nhà tiên tri số 1 Việt Nam

2015-07-31 03:13:32.0
Với những câu “sấm truyền”, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm được người đời suy tôn là “nhà tiên tri” số một của Việt Nam.

Những chuyện tâm linh Việt Nam rùng rợn

2015-07-25 15:43:49.0
Phải qua 49 ngày hoặc tròn một năm thì người đã khuất mới có thể bình thản nghỉ ngơi, người sống không còn đổ oan cho người đã khuất được nữa.
Chia sẻ