Tags: khổ

Sướng hay khổ đều bởi cái tâm

2021-01-11 11:12:13.0
Mỗi người một hoàn cảnh, không ai giống ai cả. Khi thấy những người bệnh sống lạc quan, tôi rất thương họ. Họ vẫn chữa bệnh, vẫn lạc quan và sống có ích, đó cũng là sống thực với chính mình.
Chia sẻ