Tags: Lễ Phật Đản

Những Việc Nên Làm Ngày Lễ Phật Đản để được tăng Phước

04/05/2022 08:25
Từ góc nhìn đời sống, mùa Phật đản chính là dịp để mỗi người cùng tri ân Đức Thế Tôn - người chỉ ra con đường giải thoát cho nhân loại. Theo vận hành vũ trụ học, mùa Phật đản là dịp thù thắng để người Phật tử thực hành tu tập, làm thiện hạnh giúp tích lũy và tăng trưởng công đức.
Chia sẻ