Tags: linh cảm

Linh cảm và trực giác là gì? Tại sao nó lại trội hơn ở một số người

2021-07-10 22:24:46.0
Người nữ thường có trực giác mạnh hơn người nam. Nơi người nữ, khối Tình cảm và Thức ấm mạnh, trong khi nơi người nam khối Hành ấm suy luận mạnh.
Chia sẻ