Tags: luật nhân quả

2 Định Luật của Vũ trụ và 8 Điều tai hại khi gần kẻ ác

08/04/2022 07:09
Vì vậy người ta nên học để hiểu rõ thái độ và cách cư xử của người ác cho rõ ràng để tránh xa.
Chia sẻ