Tags: luật nhân quả

2 Định Luật của Vũ trụ và 8 Điều tai hại khi gần kẻ ác

2022-04-08 07:09:29.0
Vì vậy người ta nên học để hiểu rõ thái độ và cách cư xử của người ác cho rõ ràng để tránh xa.
Chia sẻ