Tags: Mật tông

10 Lợi ích kỳ diệu của Thần Chú Om Ma Ni Pad Me Hum

20/04/2022 08:50
Bài chú là cái âm- tiếng nói của Chư Phật ( Chú đọc nguyên âm gốc thì hay hơn là dịch qua tiếng khác - Kinh thì nên tụng qua Tiếng Việt để hiểu nghĩa, còn Chú nên trì theo âm gốc)
Chia sẻ