Tags: Thay đổi lá số

Người Xưa đã Thay đổi Lá Số Tử Vi Bằng Cách Nào?

2023-04-11 23:11:59.0
Lá Số Tử Vi đã bóc trần về Cuộc Đời của một con người, nó có thể nói đúng đến 99% nếu được luận giải bởi bậc thầy tử vi, nhưng liệu có thay đổi được kết quả của Lá Số Tử Vi đã biết trước không?

Người đàn ông chế tạo lá số tử vi để đi hỏi vợ

2021-04-29 17:10:33.0
Số tử vi xem mới đúng, chứ tướng chỉ đúng 1 phần thôi ( Xin lỗi mấy cụ xem tướng, đây là lời thuyết phục của luật sư, chứ không phải như vậy đâu).
Chia sẻ