Người Xưa đã Thay đổi Lá Số Tử Vi Bằng Cách Nào?

2023-04-11 23:11:59.0
Lá Số Tử Vi đã bóc trần về Cuộc Đời của một con người, nó có thể nói đúng đến 99% nếu được luận giải bởi bậc thầy tử vi, nhưng liệu có thay đổi được kết quả của Lá Số Tử Vi đã biết trước không?

MỤC LỤC

  Viên Liễu Phàm sinh năm 1533 và mất năm 1606. Câu chuyện dưới đây là một phần cuộc đời của ông đã được ông kể lại, Lịch Vạn Niên 365 mời bạn đọc cùng xem Cách Thay Đổi Vận Mệnh trong Lá Số Tử Vi của người xưa.

  Tôi thuở nhỏ đã sớm mất cha. [1] Mẹ tôi bảo tôi từ bỏ đường công danh khoa cử để theo học nghề thuốc, vì cho rằng như thế có thể vừa tự nuôi sống lại cũng có thể cứu giúp người khác. Hơn nữa, việc tôi theo học thành tựu một nghề để có thể lưu danh ở đời cũng là tâm nguyện từ trước đây của cha tôi.

  Tử vi có thay đổi được không

  Sau đó, có lần tôi đến chùa Từ Vân tình cờ gặp một cụ già cốt cách phương phi, râu dài tóc bạc, tướng mạo dường như tiên ông. Khi tôi đến lễ chào cung kính, cụ già bảo tôi: “Con là người trong đường quan tước, ngày sau ắt sẽ học lên cao, sao nay con chẳng lo việc đọc sách?”

  Tôi liền nói rõ nguyên nhân. Ông cụ bảo: “Ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền thuật toán số Hoàng Cực của Thiệu tử,[2] theo mạng số ắt rồi sau sẽ truyền thuật này cho con.”

  Tôi liền mời cụ già về nhà, đem mọi việc trình lên với mẹ. Về sau, xem xét những điều cụ già họ Khổng đã tiên đoán cho tôi đều dần dần ứng nghiệm. Sau khi gặp cụ Khổng, tôi khởi ý quay lại theo việc học hành khoa cử.

  Cụ Khổng lại đoán trước cho tôi về đường khoa cử, nói rằng khi mới đi học, thi lần đầu ở huyện sẽ đỗ thứ 14, thi ở phủ sẽ đỗ thứ 71, thi ở tỉnh sẽ đỗ thứ 9. Sau tôi đi thi, ở cả ba nơi đều đỗ đạt đúng như thứ hạng ông ấy đã dự đoán.

  Cụ Khổng lại đoán số mạng trọn đời cho tôi, cho biết đến năm ấy sẽ thi đỗ thứ hạng như thế, sang năm ấy sẽ được chọn làm lẫm sinh,[3] sang năm ấy sẽ được chọn làm cống sinh,[4] lại sau đến năm ấy sẽ được bổ làm Tri huyện ở tỉnh Tứ Xuyên, làm quan được 2 năm rưỡi[5] ắt sẽ cáo quan về quê, cho đến năm 53 tuổi, vào giờ Sửu, ngày 14 tháng 8 sẽ mất tại nhà, chỉ tiếc là không có con. Tôi ghi chép đầy đủ những điều ấy, luôn nhớ kỹ trong lòng.

  Từ đó về sau, mỗi lần dự thi kết quả đều không ra ngoài những dự đoán của cụ già họ Khổng. Riêng có một lần, cụ Khổng đoán rằng thời gian tôi làm lẫm sinh phải nhận đủ 91 thạch 5 đấu gạo[6] mới được lên cống sinh, nhưng khi số gạo nhận được của tôi vừa hơn 70 thạch thì tôn sư họ Đồ đã thông qua việc chọn tôi làm cống sinh, do đó tôi hơi có chút ngờ vực về sự tiên đoán của cụ. Chẳng ngờ sau đó có vị quan tạm quyền họ Dương [vừa chuyển đến] lại bác bỏ việc này, nên phải đợi đến năm Đinh Mão[7] tôi mới được phê chuẩn làm cống sinh. Vào lúc ấy tính lại, quả nhiên tôi đã nhận được vừa đúng 91 thạch 5 đấu gạo. Tôi nhân việc đó lại càng tin chắc rằng sự đời thăng trầm đều do số mạng, dù nhanh hay chậm cũng đều có thời hạn định trước, vì thế mà [đối với hết thảy mọi việc] trong lòng tôi trở nên lạnh nhạt không còn mong cầu gì nữa.

  Câu chuyện thay đổi lá số tử vi của người xưa

  Sau khi được lên cống sinh, tôi phải về kinh thành Yên đô[8] theo học. Ở kinh đô được một năm, tôi thường ngồi yên tĩnh suốt ngày, chẳng đọc sách vở gì. Sau có dịp quay về chơi ở Nam Ung trong lúc còn chưa vào nhập học, tôi liền đến viếng thăm Thiền sư Vân Cốc trong núi Thê Hà.[9] Tôi cùng Thiền sư ngồi đối diện trong tịnh thất, trải qua suốt ba ngày ba đêm dường như không chớp mắt. Thiền sư nói: “Người đời sở dĩ không trở thành bậc thánh nhân, đều là do vọng niệm nối nhau sinh khởi trói buộc. Nay ông ngồi suốt ba ngày không khởi sinh vọng niệm là do đâu?”

  Tôi đáp: “Trước đây có tiên sinh họ Khổng từng xem số mạng cho con. Con xét thấy rằng mọi sự vinh nhục, sống chết ở đời đều do số mạng định sẵn, dù có muốn vọng cầu điều này điều nọ cũng đều không thể được [nên con chẳng nghĩ gì cả].”

  Thiền sư Vân Cốc bật cười nói: “Ta ngỡ ông là bậc hào kiệt xuất chúng, hóa ra chỉ là một kẻ tầm thường.”

  Tôi không hiểu, thưa hỏi. Thiền sư liền nói: “Con người khi chưa đạt được đến mức vô tâm, rốt lại đều bị những lẽ âm dương toán số kia trói buộc, sao có thể nói là không có số mạng? Nhưng chỉ những kẻ tầm thường mới có số mạng mà thôi. Bậc đại hiền thì số mạng không nhất định, mà với kẻ đại gian ác số mạng cũng không thể nhất định. Ông từ 20 năm nay bị những lẽ đoán định của người khác trói buộc, không tự thay đổi được mảy may nào, như thế chẳng phải là tầm thường lắm sao?”

  Tôi liền hỏi: “Vậy ra số mạng có thể tránh được sao?”

  Thiền sư đáp: “Số mạng là do chính mình tạo ra, phước đức do chính mình cầu mà được. Trong sách vở Nho gia có nhiều chỗ dạy rõ điều đó. Kinh Phật lại có nói: ‘Cầu công danh ắt được công danh, cầu sống lâu ắt được sống lâu, cầu con trai, con gái, ắt có con trai, con gái...' Nói dối là giới cấm quan trọng mà đức Phật Thích-ca đã chế định, lẽ nào chư Phật, Bồ Tát lại nói dối để lừa gạt người đời hay sao?”

  Tôi nghe vậy rồi liền hỏi tiếp: “Mạnh tử có nói rằng: ‘Cầu ắt sẽ được, ấy là cầu nơi chính mình.' Đạo đức, nhân nghĩa [là ở nơi chính mình] nên có thể gắng sức cầu được, còn như công danh phú quý [vốn không ở nơi chính mình] làm sao có thể cầu được?”

  Thiền sư Vân Cốc nói: “Lời Mạnh tử vốn không sai, chỉ do ông tự hiểu sai thôi. Ông không nghe đức Lục tổ có dạy rằng: ‘Hết thảy ruộng phước vốn chẳng xa lìa gang tấc, từ trong tâm này mà cầu thì mọi tâm niệm đều thông suốt.' [Mạnh tử nói] ‘Cầu nơi chính mình' đó không chỉ là riêng được đạo đức nhân nghĩa, mà cũng được cả công danh phú quý, trong ngoài đều được cả. Cầu như vậy hữu ích là vì cầu được. Nếu không quay về cứu xét nơi tự thân mình, chỉ biết hướng theo ngoại cảnh dong ruổi tìm cầu thì mong cầu là một việc mà được hay không lại còn phải tùy vào số mạng, như vậy có khi trong ngoài đều mất cả [vì cầu mà không được]. Cầu như vậy ắt là vô ích.”

  Thiền sư lại hỏi: “Họ Khổng đoán vận mạng suốt đời của ông như thế nào?”

  Tôi thật lòng đem hết mọi việc kể ra. Thiền sư liền nói: “Ông hãy tự xét mình xem có xứng đáng đỗ đạt đại khoa, có xứng đáng được sinh con nối dõi chăng?”

  Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: “Thật không xứng đáng. Những người đỗ đạt đại khoa nói chung đều có tướng phước đức sâu dày. Con vốn phước mỏng, lại không thể tích lũy công đức thiện hạnh để làm nền tảng cho phước đức sâu dày. Con lại không nhẫn chịu được những sự phiền toái khổ nhọc, không thể bao dung chịu đựng người khác, đôi khi lại cậy vào tài trí của mình mà lấn áp người, tính tình bộc trực nghĩ sao làm vậy, thường xem nhẹ lời nói, hay luận bàn những chuyện vô bổ, hết thảy đều là những biểu hiện phước mỏng đức bạc, làm sao có thể đỗ đạt đại khoa?

  “Đất bùn dơ ẩm ướt thường nhiều vật sống, chỗ nước trong vắt thường không có cá, mà tánh con lại ưa thích sự trong sạch thanh khiết [thái quá]. Tánh khí ôn hòa có thể nuôi dưỡng vạn vật, mà tánh con lại thường nóng nảy sân hận. Luyến ái là cội nguồn của sự tiếp nối sinh sản, không quan tâm đến người khác là căn bản của sự không nuôi dưỡng, mà tánh con xem trọng danh tiết của riêng mình, thường không thể quên mình giúp người; con lại thường nói nhiều hao tổn khí lực, thích ngồi lặng suốt đêm dài không ngủ, không biết giữ gìn nguyên khí tinh thần. Hết thảy những điều ấy đều là nguyên nhân không thể có con. Ngoài ra còn có biết bao điều lỗi lầm xấu ác nữa, thật không thể nói hết!”

  Thiền sư Vân Cốc nói: “Nào chỉ riêng vấn đề khoa bảng [như ông vừa nói đó]! Người đời thụ hưởng tài sản ngàn vàng, ắt phải là người đáng hưởng ngàn vàng; kẻ nhận tài sản trăm lượng, ắt phải là kẻ đáng nhận trăm lượng. Người chịu chết đói, ắt phải là người đáng phải chết đói. [Nói là mệnh] trời, bất quá chỉ là do nơi nhân quả nghiệp báo riêng của mỗi người mà thành, vốn chưa từng có chút thêm bớt nào [gọi là ý trời trong đó cả].

  “Đến như việc sinh con cái, như người có phước đức truyền được trăm đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ trăm đời; người có phước đức truyền được mười đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ mười đời; người có phước đức truyền được ba đời, hai đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ ba đời, hai đời; cho đến người dứt hẳn không có con cháu, ấy là do phước đức hết sức mỏng manh vậy. Nay ông đã biết rõ những điều sai trái [của mình], những điều đã khiến ông không thể đỗ đạt đại khoa, không thể sinh con nối dõi, vậy ông phải hết lòng hối cải, tự thay đổi, nhất thiết phải lo tu nhân tích đức, nhất thiết phải bao dung rộng lượng với người, nhất thiết phải hòa nhã thương yêu kẻ khác, nhất thiết phải biết gìn giữ bảo dưỡng tinh thần.

  “Hết thảy những việc từng làm trước đây, xem như đã chết từ hôm qua. Hết thảy những việc từ nay về sau, xem như mới được sinh ra từ hôm nay. Đó chính là ý nghĩa của việc làm sống lại thân này. Thân thể bằng xương thịt này tất nhiên đã có nghiệp quả định sẵn, nhưng cái thân tinh thần nhân nghĩa đạo đức, lẽ nào lại không thể [tu dưỡng] để thay đổi được sao?

  “Sách Thượng thư, thiên Thái giáp có nói: ‘Tai họa do trời giáng xuống còn có thể tránh né, tai họa do chính mình tạo ra thì không còn đường sống.' Kinh Thi nói: “Lời nói việc làm thường hợp đạo trời, ấy là tự mình cầu được nhiều phước đức.” Khổng tiên sinh đoán rằng ông không đỗ đại khoa, không có con nối dõi, đó là ‘tai họa do trời giáng xuống', cho nên ‘còn có thể tránh né'. Nay ông nỗ lực làm thiện, rộng tích chứa âm đức, đó là tự mình tạo ra phước đức, lẽ nào lại có thể không được hưởng [những phước đức ấy] hay sao?

  “Kinh Dịch nói rằng: ‘Bậc quân tử hướng về điều lành, tránh đi điều dữ.' Nếu nói mệnh trời là không thể thay đổi, vậy điều lành làm sao có thể hướng về, điều dữ làm sao có thể tránh đi? Lại cũng trong Kinh Dịch, quẻ Khôn, ngay nơi phần ý nghĩa mở đầu đã nói rằng: ‘Nhà làm việc thiện ắt có niềm vui, nhà làm việc ác ắt gặp tai ương.' Nay ông đã có thể tin hiểu được chưa?”

  Tôi tin nhận lời Thiền sư, lễ bái xin học làm theo. Nhân đó liền đem hết thảy những điều lỗi lầm xấu ác đã qua, đối trước bàn thờ Phật mà nêu rõ, viết thành một bản sớ dài trình bày đầy đủ tất cả trong đó, cầu xin sám hối. Sau đó tôi phát tâm cầu thi cử đỗ đạt, nguyện làm đủ 3.000 điều thiện để báo đáp ân đức của tổ tiên, trời đất.

  Thiền sư lại lấy ra một bản sách “Công quá cách” đưa cho tôi xem, dạy tôi [học làm theo đó], ghi chép tất cả việc làm hằng ngày, nếu là điều thiện thì cộng thêm vào, nếu là điều xấu ác thì trừ bớt đi. Thiền sư lại dạy tôi trì tụng thần chú Chuẩn Đề, qua một thời gian ắt có sự linh nghiệm. Thiền sư bảo tôi rằng:

  “Những người vẽ bùa chú thường nói: ‘Vẽ bùa không đúng cách sẽ bị quỷ thần cười chê.' [Trong việc vẽ bùa] có một phép bí truyền, chẳng qua đó chỉ là không khởi lên vọng niệm. Khi cầm bút vẽ, việc trước tiên là phải buông bỏ hết thảy mọi ý niệm [duyên theo trần cảnh]. Từ chỗ trong tâm không chút động niệm như thế mới phóng bút điểm xuống, gọi là tạo dựng nền tảng không phân biệt. Từ một điểm làm nền tảng đó, cho đến khi vung bút vẽ xong lá bùa, nếu trong tâm tuyệt nhiên không khởi vọng niệm thì lá bùa ấy sẽ linh nghiệm.

  “Cho đến việc cầu đảo mệnh trời, điểm cốt yếu vẫn là phải từ nơi tâm niệm rỗng rang không động niệm như thế mà tạo ra sự cảm ứng thay đổi. Mạnh tử khi bàn về cái học Lập mệnh có nói: ‘Chết yểu với sống lâu vốn chẳng phải hai điều khác nhau.'[10] Phân tích đến chỗ sâu xa tinh tế thì dư thừa với thiếu thốn vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau, nhân đó mới có thể tạo ra số mạng giàu, nghèo; bế tắc với hanh thông vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau, nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sang, hèn; chết yểu với sống lâu vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau, nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sống, chết.

  “Người đời lấy chuyện sống chết là quan trọng, cho nên [Mạnh tử chỉ] nói “chết yểu, sống lâu”, nhưng kỳ thật hết thảy những chuyện vừa lòng hay nghịch ý [trong cuộc đời] cũng đều cùng một nguyên lý như vậy.

  “Cho đến câu ‘hãy tu sửa tự thân để chờ đón mọi việc', đó là nói việc làm thiện tích đức có thể chuyển đổi mệnh trời. Nói ‘tu sửa tự thân', đó là tự thân mình có điều gì lỗi lầm xấu ác đều phải đối trị, dứt trừ đi. Nói ‘chờ đón', [đó là sẵn sàng đợi việc xảy ra], nhưng nếu trong lòng có chút mong cầu điều tốt đẹp hay nôn nao chờ đợi đều phải dứt sạch đi. Đạt đến mức như thế, đó là tự tạo ra được cảnh giới nguyên sơ không động niệm, đó chính là cái học chân thật.

  “Ông tuy chưa thể đạt được tâm thức rỗng rang không vọng niệm [như thế], nhưng nếu có thể trì tụng thần chú Chuẩn Đề, không nghĩ nhớ, không tính đếm, không để gián đoạn, khi được thuần thục rồi thì trong chỗ trì tụng cũng là không trì tụng, dù không trì tụng cũng là đang trì tụng, cho đến lúc niệm niệm an nhiên không còn lay động ắt sẽ có sự linh nghiệm.”

  Tôi trước đây lấy hiệu là Học Hải, ngay trong ngày hôm đó liền đổi hiệu là Liễu Phàm. Đó là muốn nói việc học được thuyết “tự lập số mạng” này rồi nên không còn muốn rơi vào khuôn khổ của những kẻ thế tục tầm thường.

  Từ đó về sau, lúc nào tôi cũng chú tâm tự phòng hộ suốt ngày, so với trước đây thật hoàn toàn khác hẳn. Ngày trước tôi thường buông thả phóng túng, còn bây giờ luôn nơm nớp lo sợ [những việc xấu ác lầm lỗi], dù khi ở trong nhà kín phòng tối [không ai nhìn thấy, cũng không dám khởi lên những ý nghĩ xấu ác, chỉ] sợ đắc tội với trời đất, quỷ thần. Gặp những lúc bị người khác oán ghét, phỉ báng, tôi vẫn có thể điềm nhiên chấp nhận.

  Sang năm sau, bộ Lễ mở khoa thi Cử,[11] tiên sinh họ Khổng từng đoán trước khoa này tôi sẽ đỗ hạng ba, hóa ra tôi lại đỗ hạng nhất. Lời tiên đoán của Khổng tiên sinh không còn đúng nữa, nên [khoa thi Hương] vào mùa thu tôi lại đỗ tiếp Cử nhân.

  Tuy nhiên, tôi làm việc thiện khi ấy vẫn chưa được thuần thục, tự kiểm lại bản thân còn nhiều lầm lỗi. Đôi khi thấy việc thiện thì làm nhưng chưa thực sự quả quyết, mạnh mẽ, hoặc có khi làm việc cứu giúp người khác mà trong lòng mình thường tự nghi ngờ [kết quả], hoặc có khi hành vi thì gắng theo việc thiện nhưng lời nói lại có sai lầm, hoặc khi tỉnh táo thì cố sức giữ gìn theo đạo đức, nhưng lúc uống rượu vào rồi lại thường buông thả, phóng túng. Mỗi ngày tôi đều xét điều lầm lỗi trừ vào những việc thiện làm được, có hôm trừ hết sạch chẳng còn gì cả. Vậy nên từ năm Kỷ Tỵ[12] phát nguyện làm việc thiện mà phải đến năm Kỷ Mão,[13] trải qua hơn 10 năm, mới hoàn tất đủ số 3.000 điều thiện.

  Khi ấy, tôi phát tâm cầu sinh con, lại cũng nguyện làm đủ số 3.000 điều thiện. [Hai năm sau là năm] Tân Tỵ[14] thì sinh được con trai [đặt tên là] Thiên Khải.

  Tôi làm được mỗi việc thiện đều ghi chép lại. Vợ tôi không biết chữ nên mỗi khi làm được một việc thiện thì dùng cán bút lông ngỗng chấm mực đỏ in lên tờ lịch của ngày hôm đó thành một chấm tròn, thường là những việc thiện như bố thí thức ăn cho người nghèo, hoặc mua vật sống phóng sinh... Những ngày làm nhiều, có khi được đến hơn mười chấm tròn như thế. Đến tháng 8 năm Quý Mùi[15] thì đủ số 3.000 điều thiện. Ngày 13 tháng 9 năm đó, tôi lại phát tâm cầu thi đỗ tiến sĩ, nguyện làm 10.000 điều thiện.

  Sang năm Bính Tuất[16] tôi thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm Tri huyện Bảo Để. Tôi chuẩn bị sẵn một quyển sổ trắng, đặt tên là sổ Trị tâm. Sáng sớm khi lên công đường, tôi dặn người nhà đem sổ ấy trao cho nha dịch để mang đặt trên bàn làm việc của tôi. Mỗi một việc làm trong ngày đều phân ra tốt xấu, ghi chép tỉ mỉ vào sổ ấy, mỗi đêm lại bày hương án trước sân, noi gương Triệu Duyệt Đạo ngày xưa cáo trình tất cả lên Thượng đế.[17]

  Vợ tôi thấy những việc thiện ghi chép không được nhiều thì chau mày nói rằng: “Trước đây ông còn ở nhà, tôi có thể giúp sức cùng ông làm việc thiện, nên con số 3.000 điều thiện mới được hoàn tất. Nay ông phát nguyện làm đến 10.000 điều thiện mà trong nha môn lại chẳng có nhiều việc thiện để làm, vậy biết đến bao giờ mới có thể hoàn tất?”

  Đêm đó, tôi nằm mộng bỗng gặp một vị thần, liền đem việc khó làm đủ số điều thiện mà trình bày với thần. Vị thần nói: “Chỉ riêng một việc giảm thuế ruộng cho dân, xem như một vạn điều thiện đã đủ số rồi.”

  Nguyên là ruộng đất ở huyện Bảo Để [trước đây] phải nộp thuế mỗi mẫu 2 phân 3 ly 7 hào,[18] [khi về nhậm chức] tôi có xem xét lại, giảm xuống còn 1 phân 4 ly 6 hào. Quả thật có việc đó, nhưng lòng tôi vẫn còn chút nghi hoặc, [không cho rằng việc ấy lại có hiệu quả lớn lao đến thế]. Vừa may khi ấy có Thiền sư Huyễn Dư từ núi Ngũ Đài đến, tôi liền đem giấc mộng ấy kể lại với ngài rồi thưa hỏi xem việc ấy có thể tin được chăng? Thiền sư nói: “Nếu tâm thiện chân thành chí thiết, dù làm một điều thiện cũng có thể bằng như vạn điều thiện. Huống chi ông giảm thuế cho cả một huyện, có cả vạn người dân được hưởng phúc ấy.” Tôi liền dùng tiền lương bổng của mình gửi nhờ Thiền sư về núi Ngũ Đài thay mình thiết lễ trai tăng cúng dường một vạn vị tăng để hồi hướng công đức.

  Tiên sinh họ Khổng đoán rằng năm tôi 53 tuổi sẽ gặp tai nạn [rồi mất]. Tôi cũng chưa từng cầu xin được sống lâu hơn, nhưng rồi năm ấy trôi qua mà chẳng xảy việc gì cả. [Khi viết chương sách này thì] tôi đã được 69 tuổi.

  Kinh Thư nói: “Lòng trời khó tin chắc, mạng số không nhất định.” Lại nói: “Chỉ riêng mạng số là không nhất định.” Những lời ấy đều không hư dối.

  Tôi từ những việc đã qua mà hiểu được rằng, mọi việc họa phúc đều do chính mình chuốc lấy. Đó chính là lời dạy của các bậc thánh hiền.

  Nếu cho rằng họa phúc đều do trời định sẵn, đó chỉ là lời [mê muội] của người thế tục [không biết tu tập] mà thôi.

  Còn như khi chưa biết được số mạng thì sao? Đang lúc thời vận được vinh hiển, hãy thường tưởng như đang suy sụp, sa sút; đang lúc thời vận thuận lợi, hãy thường tưởng như đang gặp điều trái nghịch, trở ngại; đang lúc được ấm no đầy đủ, hãy thường tưởng như đang nghèo túng, đói thiếu; đang lúc được người người yêu kính, hãy thường tưởng như đang phải sợ sệt, lo lắng; đang lúc được quyền cao chức trọng, hãy thường tưởng như đang ở vào vị trí thấp hèn; đang lúc có được học vấn cao xa, sâu rộng, hãy thường tưởng như mình là người thiển cận, thô lậu.

  Nghĩ xa thì thường lo việc nêu cao đức hạnh của tổ tiên, nghĩ gần thì thường không dám phơi bày lỗi lầm khiếm khuyết của cha mẹ. Trên phải thường nghĩ việc báo đền ơn tổ quốc, dưới phải luôn lo việc tạo phúc cho gia đình; đối với bên ngoài phải luôn nghĩ đến việc giúp người khi khẩn thiết, đối với tự thân phải luôn ngăn ngừa những ý niệm tà vạy của chính mình. Mỗi ngày đều [tự thẩm xét để] biết lỗi mình thì mỗi ngày đều có sửa lỗi; một ngày không tự biết lỗi mình thì ngày ấy vẫn an nhiên tự cho mình là đúng. Một ngày không có lỗi lầm nào được tu sửa thì ngày ấy không hề có sự tiến bộ.

  Người đời không ít kẻ thông minh tài trí, nhưng sở dĩ không vun bồi phước đức cho sâu dày, không phát triển nghiệp lành cho rộng khắp, ấy chỉ vì sự quen theo nếp cũ, do dự rụt rè, không đủ quyết tâm để nỗ lực thay đổi, tự lập số mạng, nên cứ thế mà mê đắm trôi qua hết một đời.

  Thuyết “tự lập số mạng” mà Thiền sư Vân Cốc đã truyền dạy quả thật hết sức sâu xa tinh túy, quả thật là một nguyên lý hết sức chân thật chính đáng. Ai có thể đọc kỹ những lời dạy này rồi gắng sức làm theo ắt sẽ không bỏ phí một đời trôi qua vô ích.

  -------------------------------------------

  Chú Thích:

  [1]   Viên Liễu Phàm sinh năm 1533 và mất năm 1606. Bản văn này ban đầu được ông viết ra để dạy con, nên một số đại từ nhân xưng được dùng tương ứng trong quan hệ cha con. Khi chuyển dịch chúng tôi đã có một vài chỉnh sửa nhỏ về cách xưng hô để thích hợp hơn với đa số độc giả, vì xét thấy việc này không làm thay đổi ý chính của bản văn.

  [2]   Tức Thiệu Ung hay Thiệu Khang Tiết, sinh năm 1011, mất năm 1077, là một học giả uyên bác, nghiên cứu Chu Dịch lâu năm, có để lại nhiều tác phẩm như Mai hoa dịch số, Hoàng cực kinh thế, Quan vật nội thiên, Ngư tiều vấn đối, Nhượng Sơn tập, Tử Bá Ôn biệt truyện...

  [3]   Lẫm sinh: người học trò được nhận học bổng (bằng lúa gạo), do triều đình chu cấp.

  [4]   Cống sinh: nho sinh giỏi, được chọn lên kinh đô theo học để chuẩn bị cho kỳ thi tại kinh đô.

  [5]  Chúng tôi y theo bản khắc trong An Sĩ toàn thư, có bản khác khắc là 3 năm rưỡi

  [6]   Các đơn vị đo lường thời xưa. Mỗi thạch bằng khoảng 100 lít; 10 đấu bằng một thạch.

  [7]   Tức là năm 1567.

  [8]   Yên đô: tên gọi cũ của Bắc Kinh.

  [9] Thiền sư pháp danh Pháp Hội, hiệu Vân Cốc, sinh năm 1500 (niên hiệu Hoằng Trị thứ 13 đời Minh Hiếu Tông). Cuộc gặp gỡ này diễn ra vào năm 1569.

  [10] Mạnh tử, chương Tận tâm, phần thượng. Trọn câu này là:      (Yểu thọ

  bất nhị, tu thân dĩ sĩ chi, sở dĩ lập mệnh dã. - Chết yểu với sống lâu vốn chẳng phải hai điều khác nhau, hãy tu sửa tự thân để chờ đón mọi việc, như thế gọi là tự lập số mệnh.)

  [11]  Đây là khoa thi để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển cử nhân. Thí sinh buộc phải vượt qua được kỳ thi này mới được tham dự kỳ thi Hương.

  [12]  Tức là năm 1569.

  [13] Tức là năm 1579.

  [14] Tức là năm 1581.

  [15] Tức là năm 1583.

  [16] Tức là năm 1586.

  sử mặt sắt). Tuổi già, ông chuyên tâm tu niệm, tự sửa mình bằng cách mỗi đêm đều mang tất cả những việc đã làm trong ngày trình cáo lên trời cao. Được 7 năm như thế rồi mới mất, thọ 76 tuổi.

  [18] Đơn vị tiền tệ khi ấy lấy tiền làm đơn vị. Cứ mỗi tiền có 10 phân, mỗi phân có 10 ly, mỗi ly có 10 hào.

  Tử vi, hay còn gọi là chiêm tinh học, là một hệ thống phân tích bản mệnh của con người dựa trên các yếu tố như tháng, ngày, năm sinh và giờ sinh. Tử vi được coi là một môn khoa học phương Đông và được sử dụng rộng rãi trong văn hóa Á Đông. Tử vi có thay đổi được không? Ai có thể thay đổi lá số tử vi?

  Tử vi có thay đổi theo năm không ?

  Tử vi có thay đổi được không?

  Có thể thay đổi lá số tử vi không?

  Tử vi là một phần của tín ngưỡng dân gian, được xem là một hệ thống dự đoán vận mệnh của con người dựa trên các yếu tố của ngày tháng năm sinh. Vậy tử vi có thay đổi được không?

  Theo quan niệm của nhiều người, tử vi không thể thay đổi được bởi vì nó là một phần của vận mệnh và định mệnh của con người.

  Tuy nhiên, trong thực tế, vận mệnh của một người không chỉ phụ thuộc vào tử vi mà còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như hoàn cảnh, nỗ lực, tính cách, sự lựa chọn của bản thân và các yếu tố bên ngoài khác. Vì vậy, nếu muốn thay đổi vận mệnh của mình, người ta có thể tập trung vào các yếu tố này để thay đổi cuộc sống và đạt được những thành công trong cuộc sống.

  Phần không thể thay đổi trên lá số tử vi

  Trong lá số tử vi, có một số yếu tố được coi là không thay đổi, bao gồm:

  • Ngày, tháng, năm sinh: Đây là các yếu tố cố định và không thể thay đổi trong lá số tử vi. Chúng tác động lớn đến vận mệnh và tính cách của một người.
  • Thiên can, địa chi: Thiên can và địa chi là các yếu tố thuộc hệ thống Can chi, đại diện cho 10 thiên can và 12 địa chi. Chúng đại diện cho năng lượng của một người và có tính cách cố định không thay đổi.
  • Cung khác, sao khác: Những yếu tố này cũng có tính cách cố định và không thay đổi. Chúng cũng ảnh hưởng đến cuộc sống và vận mệnh của một người.

  Tuy nhiên, không phải tất cả các yếu tố trong lá số tử vi đều không thay đổi. Một số yếu tố khác có thể thay đổi theo thời gian, ví dụ như các sao trên địa chi hoặc các yếu tố khác trong bảng Can chi, tùy thuộc vào thời điểm của các chu kỳ lịch sử và vận mệnh của mỗi người.

  Phần có thể thay đổi trên lá số tử vi

  Trong lá số tử vi, có một số yếu tố có thể thay đổi theo thời gian và các yếu tố bên ngoài, bao gồm:

  • Sao, cung chính: Những yếu tố này tùy thuộc vào thời gian, nơi ở, công việc và cuộc sống của mỗi người. Ví dụ, một sao trên cung khác trong lá số tử vi có thể mang lại may mắn cho một người trong một thời gian nhất định, nhưng nó cũng có thể bị đảo ngược nếu người đó không tận dụng tốt cơ hội.
  • Hướng nhà: Hướng nhà trong lá số tử vi có thể thay đổi theo việc di chuyển hoặc đổi chỗ ở. Hướng nhà có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và quan hệ tình cảm của một người.
  • Thập nhị cung: Thập nhị cung là 12 cung trong lá số tử vi, tượng trưng cho 12 mảnh đời của con người. Các cung này có thể thay đổi tùy thuộc vào các yếu tố bên ngoài như cuộc sống, mối quan hệ và nghề nghiệp của mỗi người.
  • Mệnh, phụ mệnh: Mệnh và phụ mệnh trong lá số tử vi cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào những yếu tố bên ngoài như hoàn cảnh, sự lựa chọn và nỗ lực của bản thân.

  Tuy nhiên, các yếu tố có thể thay đổi này cũng không phải là hoàn toàn linh hoạt và đơn giản để thay đổi. Chúng thường đòi hỏi sự nỗ lực và thay đổi của bản thân cùng với các yếu tố bên ngoài để đạt được kết quả tốt hơn trong cuộc sống.

  Tử vi có thay đổi theo năm không?

  Tử vi là một phương pháp dự đoán tương lai dựa trên ngày sinh của một người và các yếu tố thiên văn như sao chổi, sao hỏa, sao kim, sao thủy... Tử vi có thể thay đổi theo năm vì vị trí các sao này sẽ thay đổi theo thời gian.

  Ngoài ra, phương pháp tử vi cũng có thể được cải tiến và điều chỉnh theo thời gian để phù hợp với các thay đổi trong thiên văn học. Do đó, tử vi có thể được thay đổi theo năm để cập nhật cho các thay đổi này.

  Ai có thể thay đổi lá số tử vi?

  Lá số tử vi có tính chất định mệnh và khó có thể thay đổi

  Lá số tử vi được xem là một bản tóm tắt về tính cách, vận mệnh và sự nghiệp của một người, dựa trên thời gian và địa điểm sinh của người đó. Nó được xây dựng dựa trên các yếu tố như ngày tháng năm sinh, giờ sinh, địa điểm sinh, v.v. Theo quan niệm của phong thủy, lá số tử vi có tính chất định mệnh và khó có thể thay đổi.

  Tuy nhiên, có thể có một số yếu tố như sao, cung chính, hướng nhà, thập nhị cung, mệnh và phụ mệnh có thể thay đổi theo thời gian và nỗ lực của bản thân. Vì vậy, để thay đổi lá số tử vi, một người có thể cần thay đổi những yếu tố này, thông qua việc thay đổi cách sống, hoạt động và quan hệ xã hội của mình.

  Tuy nhiên, việc thay đổi lá số tử vi không phải là điều dễ dàng và có thể đòi hỏi sự nỗ lực và thay đổi lớn của bản thân, cũng như các yếu tố bên ngoài khác. Nếu bạn muốn thay đổi lá số tử vi, hãy tìm hiểu kỹ về phong thủy và tìm hiểu thêm về những yếu tố có thể ảnh hưởng đến lá số của mình.

  Các cách thay đổi lá số tử vi

  Lá số tử vi được xem là một bản mô tả toàn diện về các yếu tố ảnh hưởng đến vận mệnh và cuộc sống của một người. Tuy nhiên, nó không phải là một bản tuyệt đối và có thể thay đổi theo thời gian.

  Lá số tử vi bản tuyệt đối và có thể thay đổi theo thời gian

  Dưới đây là một số cách thay đổi lá số Tử vi:

  • Thay đổi thời gian sinh: Nếu bạn đã nhập sai thời gian sinh của mình, lá số Tử vi của bạn sẽ không chính xác. Để sửa đổi lá số Tử vi, bạn cần cung cấp thông tin thời gian sinh chính xác.
  • Thay đổi địa điểm sinh: Nếu bạn đã sinh sống ở một địa điểm khác so với nơi bạn sinh ra, yếu tố vị trí địa lý sẽ ảnh hưởng đến lá số Tử vi của bạn. Để thay đổi lá số Tử vi theo địa điểm mới, bạn cần tính toán lại yếu tố địa lý cho nơi mới.
  • Thay đổi thời gian xem: Nếu bạn xem lá số Tử vi của mình vào một thời điểm khác so với thời điểm hiện tại, kết quả có thể sẽ khác so với thực tế. Để xem lá số Tử vi hiện tại của bạn, bạn cần cập nhật thời gian xem.
  • Thay đổi phương pháp tính toán: Có nhiều phương pháp khác nhau để tính toán lá số Tử vi, với những phương pháp khác nhau sẽ cho kết quả khác nhau. Nếu bạn sử dụng một phương pháp tính toán khác, kết quả có thể khác so với lá số Tử vi ban đầu.
  • Thay đổi phương tiện sử dụng: Nếu bạn sử dụng các công cụ khác nhau để xem lá số Tử vi, chẳng hạn như sử dụng sách hay phần mềm khác nhau, kết quả cũng có thể khác nhau. Nếu muốn thay đổi phương tiện sử dụng, bạn cần chắc chắn rằng công cụ mới có độ chính xác và tin cậy cao.

  Tuy nhiên, cần lưu ý rằng thay đổi lá số Tử vi có thể không đảm bảo sự chính xác và hoàn hảo. Lá số Tử vi chỉ là một trong những công cụ đánh giá vận mệnh và cuộc sống của một người, và nó không nên được coi là tất cả.

  Trên đây là những giải đáp về việc có thể thay đổi lá số tử vi không mà bạn có thể tham khảo. Hãy thường xuyên truy cập website lichvannien365.com để cập nhật thêm nhiều thông tin bổ ích khác.

  Tác giả: Tùng Dương

  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Điều đó có nghĩa là gì nếu bạn không có đường định mệnh trên tay?
  Xem bói - 2023-10-21 22:55:35.0
  Bạn dừng lại, hoang mang khi nhận ra mình không có Đường định mệnh. Điều này có nghĩa là gì và bạn có nên lo lắng không?
  Hướng dẫn cách xem bói tử vi trọn đời theo giờ sinh
  Xem bói - 2023-05-30 19:33:33.0
  Bói tử vi trọn đời theo giờ sinh là việc vô cùng quan trọng để có thể dự đoán được vận mệnh của mỗi người ở cả hiện tại và tương lai.
  Sao tử vi là gì? Bạn có biết có bao nhiêu sao trong tử vi?
  Xem bói - 2023-05-30 19:29:18.0
  Trong lá số tử vi, có rất nhiều sao để phân tích tính cách, vận mệnh của một người. Vậy có bao nhiêu sao tử vi? Ý nghĩa các sao là gì?
  Cách tính vận hạn trong Tử vi - Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z
  Xem bói - 2023-04-18 22:47:56.0
  Vận hạn là một yếu tố được sử dụng trong tử vi để đánh giá vận mệnh và trạng thái của một người. Tìm hiểu cách tính vận hạn trong tử vi.
  Xem tính cách con người bạn qua Thần Số Học
  Xem bói - 2023-02-22 15:12:57.0
  Trong số học, rung động 2 đảm nhận vai trò hòa giải, tạo ra sự hài hòa bằng cách tập hợp các lực lượng bất hòa lại với nhau thông qua lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và lòng tốt.
  9 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đang Mang Năng Lượng Tiêu Cực
  Xem bói - 2022-09-27 22:18:36.0
  Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng trầm cảm, đó là một tín hiệu rõ ràng về năng lượng tiêu cực và sức lan tỏa của nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhiều như thế nào
  Mùa Sinh ảnh hưởng đến Bệnh Tật như thế nào?
  Xem bói - 2021-11-19 19:33:30.0
  Việc chúng ta sinh ra vào mùa khác nhau sẽ có cuộc sống sinh trưởng khác nhau, bệnh tật cũng dễ mắc khác nhau. Lịch Vạn Niên 365 mời bạn đọc tham khảo những luận cứ được đưa ra bởi các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu nhiều năm :
  Khám phá tính cách của bản thân qua loài hoa bạn yêu thích
  Xem bói - 2021-11-07 22:15:58.0
  Với vẻ đẹp cao sang, thanh khiết, phong lan được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Sự lựa chọn này khẳng định bạn là một cá nhân vô cùng nguyên bản, độc đáo.
  Xem tuổi con hợp mệnh với bố mẹ và quan niệm về hợp khắc giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái
  Xem bói - 2021-10-14 07:23:41.0
  Việc sinh con cũng vậy, tìm sinh con cho "hợp" bố mẹ, rồi vợ chồng vẫn xung khắc, có khi vẫn chia ly mà không giải thích nổi tại sao. Ngược lại, có những cặp vợ chồng, xem ra thì là "tứ hành xung", sinh con lại tiếp tục xung khắc với bố mẹ, vậy mà họ vẫn thành đạt và hạnh phúc.
  Xem bói món ăn vặt bạn chọn khi xem phim hé lộ phần tính cách
  Xem bói - 2021-10-11 06:56:55.0
  Cách bạn chọn món ăn vặt bạn chọn khi xem phim hé lộ phần tính cách bạn
  Chia sẻ