Cách tính vận hạn trong Tử vi - Hướng dẫn chi tiết từ A đến Z

2023-04-18 22:47:56.0
Vận hạn là một yếu tố được sử dụng trong tử vi để đánh giá vận mệnh và trạng thái của một người. Tìm hiểu cách tính vận hạn trong tử vi.

MỤC LỤC

  Nhiều người muốn biết vận hạn của mình trong tháng, trong năm tới hoặc vận hạn cuộc đời mình ra sao. Vậy vận hạn là gì, cách tính vận hạn trong tử vi như thế nào? Cùng tìm hiểu ngay dưới đây.

  Vận hạn là gì?

  Vận hạn là một khái niệm trong tử vi, là thời kỳ trải qua trong cuộc đời của một người. Nó được tính dựa trên cơ sở của các yếu tố như tuổi, tháng, ngày, giờ và năm sinh của người đó.

  Vận hạn có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm, và nó được cho là ảnh hưởng đến cuộc sống của một người bằng cách định hình các sự kiện và khó khăn mà họ có thể gặp phải trong thời gian đó.

  Từ đó, vận hạn được xem như là một phần quan trọng trong Tử vi và nó được sử dụng để đưa ra những lời khuyên về cách ứng phó với các khó khăn và cơ hội trong cuộc sống của một người.

  Cách tính vận hạn trong tử vi

  Để tính toán vận hạn trong Tử vi, bạn có thể làm theo các bước sau:

  Bước 1: Tìm tuổi của bạn theo lịch âm

  Để tìm tuổi của bạn theo lịch âm, bạn cần biết năm sinh của mình theo lịch Dương (năm hiện tại trừ đi năm sinh của bạn)

  Bước 2: Tìm can chi của năm sinh của bạn.

  Để tìm can chi của năm sinh của bạn, bạn cần biết năm sinh của mình theo lịch Dương.

  Tìm thiên can của năm sinh: để tìm thiên can của năm sinh, bạn lấy chữ số cuối cùng của năm sinh và chia cho 10. Sau đó, dựa trên kết quả này, sử dụng bảng thiên can để xác định thiên can tương ứng với năm sinh của bạn. Bảng thiên can là:

  Chữ số cuối cùng của năm sinh

  Thiên can

  0

  Canh

  1

  Tân

  2

  Nhâm

  3

  Quý

  4

  Giáp

  5

  Ất

  6

  Bính

  7

  Đinh

  8

  Mậu

  9

  Kỷ

  Ví dụ, nếu năm sinh của bạn là 1990, chữ số cuối cùng là 0, nên thiên can của bạn là Canh.

  Tìm địa chi của năm sinh: để tìm địa chi của năm sinh, bạn sử dụng bảng địa chi để xác định địa chi tương ứng với năm sinh của bạn. Bảng địa chi là:

  Năm sinh

  Địa chi

  1990,1960

  1901, 1961

  Sửu

  1902, 1962

  Dần

  1903, 1963

  Mão

  1904, 1964

  Thìn

  1905, 1965

  Tỵ

  1906, 1966

  Ngọ

  1907, 1967

  Mùi

  1908, 1968

  Thân

  1909, 1969

  Dậu

  1910, 1970

  Tuất

  1911, 1971

  Hợi

  Ví dụ, nếu năm sinh của bạn là 1990, năm này tương ứng với địa chi Tí.

  Kết hợp thiên can và địa chi để tạo ra can chi của năm sinh: để tạo ra can chi của năm sinh, bạn kết hợp thiên can và địa chi theo thứ tự thiên can đứng trước và địa chi đứng sau. Ví dụ, nếu thiên can của bạn là Canh và địa chi của bạn là Tí, thì can chi của bạn là Canh Tý.

  Với ví dụ của bạn, nếu năm sinh của bạn là 1990, thiên can của năm sinh là Canh và địa chi của năm sinh là Canh, nên can chi của bạn là Canh Canh.

  Bước 3: Tìm can chi của tháng sinh của bạn.

  Để tìm can chi của tháng sinh của bạn, bạn cần biết tháng sinh của mình theo lịch Dương.

  Tìm thiên can của tháng sinh: để tìm thiên can của tháng sinh, bạn sử dụng bảng thiên can để xác định thiên can tương ứng với tháng sinh của bạn. Bảng thiên can là:

  Tháng sinh

  Thiên can

  1, 7

  Giáp

  2, 8

  Ất

  3, 9

  Bính

  4, 10

  Đinh

  5, 11

  Mậu

  6, 12

  Kỷ

  Ví dụ, nếu tháng sinh của bạn là tháng 4, thì thiên can của bạn là Đinh.

  Tìm địa chi của tháng sinh: để tìm địa chi của tháng sinh, bạn sử dụng bảng địa chi để xác định địa chi tương ứng với tháng sinh của bạn. Bảng địa chi là:

  Tháng sinh

  Địa chi

  1

  2

  Sửu

  3

  Dần

  4

  Mão

  5

  Thìn

  6

  Tỵ

  7

  Ngọ

  8

  Mùi

  9

  Thân

  10

  Dậu

  11

  Tuất

  12

  Hợi

  Ví dụ, nếu tháng sinh của bạn là tháng 4, thì địa chi của bạn là Mão.

  Kết hợp thiên can và địa chi để tạo ra can chi của tháng sinh: để tạo ra can chi của tháng sinh, bạn kết hợp thiên can và địa chi theo thứ tự thiên can đứng trước và địa chi đứng sau. Ví dụ, nếu thiên can của bạn là Đinh và địa chi của bạn là Mão, thì can chi của bạn là Đinh Mão.

  Với ví dụ của bạn, nếu tháng sinh của bạn là tháng 4, thiên can của tháng sinh là Đinh và địa chi của tháng sinh là Mão, nên can chi của tháng sinh của bạn là Đinh Mão.

  Bước 4: Tìm can chi của ngày sinh của bạn.

  Để tìm can chi của ngày sinh của bạn, bạn cần biết ngày, tháng và năm sinh của mình.

  Xác định can chi của năm sinh

  Lấy chữ số cuối cùng của năm sinh của bạn (ví dụ: năm sinh là 1995 thì lấy chữ số cuối cùng là 5).

  Dựa trên chữ số cuối cùng đó, xác định can chi tương ứng bằng cách sử dụng bảng can chi như sau:

  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 0: Canh
  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 1: Tân
  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 2: Nhâm
  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 3: Quý
  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 4: Giáp
  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 5: Ất
  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 6: Bính
  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 7: Đinh
  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 8: Mậu
  • Can chi năm sinh chia cho 10 dư 9: Kỷ

  Ví dụ: Bạn sinh năm 1995. Chữ số cuối cùng của năm sinh là 5, do đó can chi của năm sinh của bạn là Ất.

  1. Xác định can chi của tháng sinh

  Dựa trên tháng sinh của bạn, xác định can chi tương ứng bằng cách sử dụng bảng can chi như sau:

  Tháng sinh

  Can chi

  1

  Giáp

  2

  Ất

  3

  Bính

  4

  Đinh

  5

  Mậu

  6

  Kỷ

  7

  Canh

  8

  Tân

  9

  Nhâm

  10

  Quý

  11

  Giáp

  12

  Ất

  Ví dụ: Nếu bạn sinh vào tháng 9, can chi của tháng sinh của bạn là Nhâm.

  1. Xác định can chi của ngày sinh

  Dựa trên ngày sinh của bạn, xác định can chi tương ứng bằng cách sử dụng bảng can chi như sau:

  • Canh: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30
  • Tân: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31
  • Nhâm: 2,

  Bước 5: Tìm can chi của giờ sinh của bạn.

  Để tìm can chi của giờ sinh của bạn trong Tử vi, bạn cần biết thời gian sinh của mình theo định dạng giờ Đông Hán (VD: 23:00 - 1 giờ đêm là giờ Tý).

  1. Xác định can chi của ngày sinh: Lấy can chi của ngày sinh từ câu trả lời trước đó.
  2. Xác định can chi của tháng sinh: Lấy can chi của tháng sinh từ câu trả lời trước đó.
  3. Tính can chi của giờ sinh

  Sử dụng bảng can chi của các giờ để xác định can chi của giờ sinh tương ứng. Các can chi của giờ được tính theo cách sau:

  • Tý (23:00 - 0:59): Giáp
  • Sửu (1:00 - 2:59): Ất
  • Dần (3:00 - 4:59): Bính
  • Mão (5:00 - 6:59): Đinh
  • Thìn (7:00 - 8:59): Mậu
  • Tỵ (9:00 - 10:59): Kỷ
  • Ngọ (11:00 - 12:59): Canh
  • Mùi (13:00 - 14:59): Tân
  • Thân (15:00 - 16:59): Nhâm
  • Dậu (17:00 - 18:59): Quý
  • Tuất (19:00 - 20:59): Giáp
  • Hợi (21:00 - 22:59): Ất

  Ví dụ: Nếu bạn sinh vào ngày 2/4/1995 lúc 7 giờ sáng (Thìn), can chi của ngày sinh là Bính, can chi của tháng sinh là Đinh, và can chi của giờ sinh là Mậu. Vì vậy, can chi của ngày sinh, tháng sinh và giờ sinh của bạn lần lượt là Bính Đinh Mậu.

  Bước 6: Kết hợp can chi của năm, tháng, ngày và giờ sinh của bạn để tạo ra một bảng can chi chi tiết.

  Bước 7: Sử dụng bảng can chi để tìm thời kỳ vận hạn của bạn. Thời kỳ vận hạn được xác định bằng cách sử dụng quy tắc can chi để ghép các yếu tố của bạn với nhau. Mỗi thời kỳ vận hạn có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm.

  Lưu ý rằng tính toán vận hạn trong tử vi là một quá trình phức tạp và cần đòi hỏi kiến thức chuyên sâu về tử vi. Do đó, nếu bạn muốn biết chính xác về vận hạn của mình, bạn nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ một chuyên gia về Tử vi hoặc một nhà tư vấn.

  Tài liệu được LichVanNien365 tổng hợp và biên dịch, bạn đọc chỉ sử dụng để tham khảo, chiêm nghiệm.

  Tác giả: Tùng Dương

  Tags:
  Bình luận

  Bài viết cùng chuyên mục

  Điều đó có nghĩa là gì nếu bạn không có đường định mệnh trên tay?
  Xem bói - 2023-10-21 22:55:35.0
  Bạn dừng lại, hoang mang khi nhận ra mình không có Đường định mệnh. Điều này có nghĩa là gì và bạn có nên lo lắng không?
  Hướng dẫn cách xem bói tử vi trọn đời theo giờ sinh
  Xem bói - 2023-05-30 19:33:33.0
  Bói tử vi trọn đời theo giờ sinh là việc vô cùng quan trọng để có thể dự đoán được vận mệnh của mỗi người ở cả hiện tại và tương lai.
  Sao tử vi là gì? Bạn có biết có bao nhiêu sao trong tử vi?
  Xem bói - 2023-05-30 19:29:18.0
  Trong lá số tử vi, có rất nhiều sao để phân tích tính cách, vận mệnh của một người. Vậy có bao nhiêu sao tử vi? Ý nghĩa các sao là gì?
  Người Xưa đã Thay đổi Lá Số Tử Vi Bằng Cách Nào?
  Xem bói - 2023-04-11 23:11:59.0
  Lá Số Tử Vi đã bóc trần về Cuộc Đời của một con người, nó có thể nói đúng đến 99% nếu được luận giải bởi bậc thầy tử vi, nhưng liệu có thay đổi được kết quả của Lá Số Tử Vi đã biết trước không?
  Xem tính cách con người bạn qua Thần Số Học
  Xem bói - 2023-02-22 15:12:57.0
  Trong số học, rung động 2 đảm nhận vai trò hòa giải, tạo ra sự hài hòa bằng cách tập hợp các lực lượng bất hòa lại với nhau thông qua lòng trắc ẩn, sự đồng cảm và lòng tốt.
  9 Dấu Hiệu Cho Thấy Bạn Đang Mang Năng Lượng Tiêu Cực
  Xem bói - 2022-09-27 22:18:36.0
  Nếu bạn nhận thấy các triệu chứng trầm cảm, đó là một tín hiệu rõ ràng về năng lượng tiêu cực và sức lan tỏa của nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn nhiều như thế nào
  Mùa Sinh ảnh hưởng đến Bệnh Tật như thế nào?
  Xem bói - 2021-11-19 19:33:30.0
  Việc chúng ta sinh ra vào mùa khác nhau sẽ có cuộc sống sinh trưởng khác nhau, bệnh tật cũng dễ mắc khác nhau. Lịch Vạn Niên 365 mời bạn đọc tham khảo những luận cứ được đưa ra bởi các nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu nhiều năm :
  Khám phá tính cách của bản thân qua loài hoa bạn yêu thích
  Xem bói - 2021-11-07 22:15:58.0
  Với vẻ đẹp cao sang, thanh khiết, phong lan được mệnh danh là nữ hoàng của các loài hoa. Sự lựa chọn này khẳng định bạn là một cá nhân vô cùng nguyên bản, độc đáo.
  Xem tuổi con hợp mệnh với bố mẹ và quan niệm về hợp khắc giữa vợ với chồng, cha mẹ với con cái
  Xem bói - 2021-10-14 07:23:41.0
  Việc sinh con cũng vậy, tìm sinh con cho "hợp" bố mẹ, rồi vợ chồng vẫn xung khắc, có khi vẫn chia ly mà không giải thích nổi tại sao. Ngược lại, có những cặp vợ chồng, xem ra thì là "tứ hành xung", sinh con lại tiếp tục xung khắc với bố mẹ, vậy mà họ vẫn thành đạt và hạnh phúc.
  Xem bói món ăn vặt bạn chọn khi xem phim hé lộ phần tính cách
  Xem bói - 2021-10-11 06:56:55.0
  Cách bạn chọn món ăn vặt bạn chọn khi xem phim hé lộ phần tính cách bạn
  Chia sẻ