Tags: tộc người ngủ ngồi

Chuyện về tập tục kỳ lạ của tộc người ngủ ngồi ở Nghệ An

10/08/2021 03:34
Trải qua hàng trăm năm tồn tại trong rừng sâu, người Đan Lai giữ nguyên những nét riêng của đồng bào mình. Một trong số đó là tục tắm nước lạnh cho trẻ con mới sinh.
Chia sẻ