Tags: trinh tiết

Muôn hình các kiểu kiểm tra trinh tiết kỳ bí của phụ nữ thời xưa.

2015-11-30 14:36:37.0
Người xưa sớm nghĩ ra những phương pháp kỳ bí để kiểm tra trinh tiết của người phụ nữ. Dù không có cơ sở khoa học nào để khẳng định chắc chắc những điều này nhưng ít nhiều nó đã trở thành một phần văn hóa riêng biệt của thế giới cổ đại.
Chia sẻ