Tags: tu vi

Chiêm tinh hoàng đạo cuộc đời Tướng Võ Nguyên Giáp

2015-06-15 11:14:00.0
Trong tử vi 12 Cung Hoàng Đạo, thì ngày 25/08/1911 quả là ngày đặc biệt, hoàn toàn có khả năng thích ứng với sự ra đời của một người phi thường như tướng Giáp (tuy rằng điều này chưa đủ làm bằng chứng là ngày sinh của tướng Giáp đúng là ngày đã nêu).

Soi lá số tử vi của "ngọc nữ" Tăng Thanh Hà

2015-06-15 08:11:00.0
Lá số tử vi viết rằng, những người tuổi Bính Dần là người thông minh, lanh lợi ứng xử khôn ngoan, có đời sống rất độc lập, không nhờ cậy ai mà tự mình xây dựng lên sự nghiệp cao sang
Chia sẻ