Tags: Vía

Chuẩn bị đón mừng ngày Đức Phật thành đạo (8-12 âm lịch)

2021-01-04 23:48:01.0
Theo nghĩa thông thường, đạo là con đường, như độc đạo là con đường duy nhất. Đạo cũng có nghĩa là đường lối, nguyên tắc mà con người có bổn phận giữ gìn và tuân theo trong cuộc sống xã hội
Chia sẻ