[HOT] Xem tuổi đẹp Xông Đất 2019 - Xem Tử Vi 2019 - Vận Hạn 2019 ×

Soi vận hạn của 12 Con Giáp trong tháng 6 năm 2016

05/06/2016 07:47
Xem Vận Hạn tháng 6 năm 2016 của 12 Con Giáp, những ngày xấu nên kiêng kỵ, tuổi đẹp nên kết hợp làm ăn

Tháng 6 Dương lịch năm 2016 rơi vào khoảng tháng 5 âm lịch là tháng Giáp Ngọ.

Xem Vận Hạn tháng này của 12 Con Giáp, những ngày xấu nên kiêng kỵ, tuổi đẹp nên kết hợp làm ăn.

1. Tuổi Tý:

Chỉ số tình cảm: 93.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Dậu, tuổi Mão.

Ngày xấu: Ngày 5, 17, 29 tháng 6.

Lời khuyên: Quyền cao chức trọng kẻo mất người tri kỉ.

2. Tuổi Sửu:

Chỉ số tình cảm: 88.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thìn, tuổi Tuất.

Ngày xấu: Ngày 6, 18, 30 tháng 6

Lời khuyên: Cẩn thận tiểu nhân đâm sau lưng.

3. Tuổi Dần:

Chỉ số tình cảm: 91.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Thân, tuổi Tỵ, tuổi Mùi.

Ngày xấu: Ngày 7, 19 tháng 6. Lời khuyên: Cẩn thận chuyện tình cảm, dễ có chuyện ngoại tình xảy ra.

4. Tuổi Mão:

Chỉ số tình cảm: 87.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thìn.

Ngày xấu: Ngày 8, 20 tháng 6. Lời khuyên: Nên điều chỉnh về trạng thái ban đầu, chú ý cảm xúc.

5. Tuổi Thìn:

Chỉ số tình cảm: 79.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Tuất, tuổi Mão.

Ngày xấu: Ngày 9, 21 tháng 6.

Lời khuyên: Cảnh giác với chuyện ngoại tình, cẩn thận có "kẻ thứ ba" phá đám.

6. Tuổi Tỵ:

Chỉ số tình cảm: 94.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Thân, tuổi Hợi, tuổi Dần.

Ngày xấu: Ngày 10, 22 tháng 6.

Lời khuyên: Bình tĩnh đừng lỗ mãng.

7. Tuổi Ngọ:

Chỉ số tình cảm: 82.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Ngọ, tuổi Mão.

Ngày xấu: Ngày 11, 23 tháng 6.

Lời khuyên: Chú ý đến chuyện tình cảm, dễ có chuyện ngoài vợ ngoài chồng.

8. Tuổi Mùi:

Chỉ số tình cảm: 69.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Tuất.

Ngày xấu: Ngày 12, 24 tháng 6.

Lời khuyên: Tình cảm dễ có biến cố.

9. Tuổi Thân:

Chỉ số tình cảm: 90.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Hợi, tuổi Tỵ, tuổi Dần.

Ngày xấu: Ngày 01, 13, 25 tháng 6.

Lời khuyên: Niềm vui ngắn chỉ tày gang, đừng vội đắc thắng sớm, luôn phải cẩn trọng.

10. Tuổi Dậu:

Chỉ số tình cảm: 92.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Dậu, tuổi Tuất.

Ngày xấu: Ngày 2, 14, 26 tháng 6. Lời khuyên: Vẫn tiếp tục cần phải điều chỉnh.

11. Tuổi Tuất:

Chỉ số tình cảm: 92.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Mùi, tuổi Dậu.

Ngày xấu: Ngày 03, 15, 27 tháng 6.

Lời khuyên: Đừng vội đắc ý.

12. Tuổi Hợi:

Chỉ số tình cảm: 89.

Cẩn thận khi kết hợp với: Tuổi Tỵ, tuổi Thân, tuổi Hợi.

Ngày xấu: Ngày 04, 14, 28 tháng 6.

Lời khuyên: Cởi bỏ sĩ diện mới là chân thành.

 

 

Loading...

Bình luận

Tin cùng chuyên mục