Tags: công đức của việc ăn chay

Tại sao nên ăn chay vào mùng 1 và ngày rằm. Ăn Chay có được phước báo gì không?

2022-03-16 11:51:06.0
Theo Phật giáo, việc ăn chay xuất phát từ tâm từ yêu thương tất cả chúng sinh, dù đó là loài động vật. Nhận rõ động vật cũng như con người, chúng cũng có cảm giác đau khi bị thương tổn và cũng có một nổi sợ khi đối diện với cái chết; bởi thế, xuất phát từ lòng từ, xem mạng sống là bình đẳng là như nhau nên không giết hại hay ăn thịt.
Chia sẻ