Tags: nghiệp ác

Tạo nghiệp ác trong Quá Khứ không thể hành Thiền?

2022-06-16 09:29:26.0
Nếu hành giả không phạm vào một trong năm trọng nghiệp (giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, làm cho Đức Phật chảy máu, và phá hòa hợp Tăng), kiếp này hành giả vẫn có thể thành công trong thiền.

Vô tình tạo nghiệp ác do sử dụng hình ảnh Phật - Bồ Tát

2021-07-05 10:13:43.0
Dù các hình ảnh Phật và Bồ tát ở đây chỉ là nhãn hiệu và bao bì của hàng hóa nhưng nếu bất cứ ai dù vô tình dẫm đạp lên cũng bị tổn giảm phước đức.

Phóng sinh sai cách mang nghiệp ác

2015-08-26 03:08:08.0
Nhiều nhà sư giảng giải rằng, phóng sinh làm không đúng cách, chọn không đúng loài vật hoặc phóng sinh vào môi trường không phù hợp có thể vô tình giết hại sinh vật, tác động xấu đến môi trường sống.
Chia sẻ