Tags: Om Ma Ni Pad Me Hum

10 Lợi ích kỳ diệu của Thần Chú Om Ma Ni Pad Me Hum

2022-04-20 08:50:25.0
Bài chú là cái âm- tiếng nói của Chư Phật ( Chú đọc nguyên âm gốc thì hay hơn là dịch qua tiếng khác - Kinh thì nên tụng qua Tiếng Việt để hiểu nghĩa, còn Chú nên trì theo âm gốc)
Chia sẻ