Tags: Trùng Tang

Vì Sao Lại Che Gương, Kính Khi Nhà Có Đám Tang

2022-02-23 09:07:54.0
Thông thường chúng ta thấy trong nhiều đám tang, thường lấy giấy báo che gương, che kính lại, nhưng chúng ta lại không biết nguyên nhân tại sao. Trong buổi Pháp thoại Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã trả lời độc giả câu hỏi này rất chi tiết, Lịch Vạn Niên 365 xin tóm lược lại để bạn đọc cùng theo dõi

Chuyện 3 người cùng chết trong một ngày và nhân duyên của việc “Trùng tang”

2020-03-29 19:30:50.0
Chuyện kể rằng, vào thuở nọ, khi vua Phất-gia-sa mới xuất gia vào thành La-duyệt-kỳ khất thực,
Chia sẻ