Tags: tự sát

Tội sát sanh là gì - Tự Sát có phạm tội sát sanh không

2022-09-19 17:27:41.0
Người hủy hoại mạng sống của chính mình (tự sát) dù bằng cách nào đi nữa thì người đó có phạm vào nghiệp sát sanh hay không?

Người tự sát - họ sẽ đi về đâu?

2021-02-06 14:46:50.0
Những người tự sát họ đâu biết được rằng hành động hủy hoại sinh mạng của mình không những không làm họ bớt khổ đau mà còn khiến họ mang trọng tội, chuốc thêm bao nhiêu nỗi thống khổ cho tâm linh của họ.
Chia sẻ